فایل word رتبه بندی اقتصادی- استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران، با استفاده از روش رتبه بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری در ایران

فایل word رتبه بندی اقتصادی- استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران، با استفاده از روش رتبه بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word رتبه بندی اقتصادی- استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران، با استفاده از روش رتبه بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری در ایران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word رتبه بندی اقتصادی- استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران، با استفاده از روش رتبه بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری در ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word رتبه بندی اقتصادی- استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران، با استفاده از روش رتبه بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word رتبه بندی اقتصادی- استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران، با استفاده از روش رتبه بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری در ایران :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم زمين

تعداد صفحات :13

بخش معدن در بازار جهانی نقش بسیار عمده ای ایفا می كند. رقابت تنگاتنگ در بازار بین المللی و وجود ریسك بالا در عملیات معدنی، موجب شده است تا سرمایه گذاران و پژوهشگران به توسعه روشی پردازند كه بتوان فرصت های سرمایه گذاری را ارزیابی نموده و آنها را رتبه بندی كرد. هدف از این تحقیق، رتبه بندی اقتصادی – راهبردی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران است. در این مطالعه، 19 ماده معدنی با استفاده از روش تاكسونومی عددی رتبه بندی شده اند. همچنین با به كارگیری شاخص های مختلف، فرصت های سرمایه گذاری در صنعت معدنكاری ارزیابی شده است. برخی از شاخص های مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: سهم ارزش افزوده هر ماده معدنی در تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده صادرات مواد معدنی، سوددهی، بزرگی بازار ماده معدنی و پتانسیل سرمایه گذاری.

كلید واژه: معادن در حال بهره برداری، بازار بین المللی، رتبه بندی اقتصادی- راهبردی، روش تاكسونومی عددی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی فایل word رتبه بندی اقتصادی- استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران، با استفاده از روش رتبه بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری در ایران روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

فایل word رتبه بندی اقتصادی- استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران، با استفاده از روش رتبه بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری در ایران

دانلود این فایل

ends

فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379

فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 - 1379

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379 :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: دیابت بارداری، اختلال در متابولیسم كربوهیدرات هاست كه برای اولین بار طی بارداری تشخیص داده می شود. بدون انجام آزمون های غربالگری، این بیماری ناشناخته می ماند و موجب عوارض جدی در مادر و جنین می گردد. هدف از این مطالعه تعیین فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379 بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 18 ماهه (از مهر 1379 لغایت اسفند 1380) تعداد 2221 نفر از زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشكی شهر تهران بررسی شدند. پس از اخذ تاریخچه درباره سابقه خانوادگی و مامایی و عوامل خطر و معاینه كامل در مورد كلیه زنان باردار، غربالگری با آزمون قند خون ناشتا و آزمون تحمل گلوكز با 50 گرم گلوكز انجام شد. معیار در آزمون غربالگری، گلوكز مساوی یا بیشتر از 130 mg/dl بود و زنان باردار با آزمون غربالگری مثبت، برای انجام آزمون گلوكز خوراكی 3 ساعته با 100 گرم گلوكز معرفی می شدند. یافته ها: فراوانی دیابت بارداری بر اساس معیار كارپنتر و كوستان %4.8 (با فاصله اطمینان 95%، 7/5% – 9/3%) بود. میانگین سن افراد مبتلا به دیابت بارداری) بود27.44±5.85) ) سال و به طور مشخص بالاتر از افراد غیر دیابتی ((25.95±5.5 بود (P<0.01). هم چنین میانگین شاخص توده بدنی (BMI) در افراد مبتلا به دیابت بارداری بیش از افراد غیر مبتلا به دیابت بارداری بود (P<0.05). از میان عوامل خطرساز دیابت بارداری تنها سه عامل سن 25 سال (P<0.01)، سابقه دیابت در خانواده (P<0.0001) و 27 Kg/m2BMI با بروز دیابت بارداری ارتباط داشتند (P<0.05). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد دیابت بارداری از فراوانی نسبتا بالایی برخوردار است و غربالگری باید بدون توجه به وجود علایم و عوامل خطرساز، برای كلیه زنان باردار انجام شود.

كلید واژه: فراوانی، دیابت بارداری، عوامل خطرساز

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379 را در ادامه مطلب ببینید
فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379

دانلود این فایل

ends

فایل word تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه

فایل word تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :10

مقدمه: مصرف بی رویه وانکومایسین، به عنوان خط اول درمان عفونت های ناشی از این ارگانیسم، با افزایش ایجاد استافیلوکوک و انتروکوک های مقاوم به وانکومایسین به یک معضل مهم بهداشتی تبدیل شده است. هدف این مطالعه تعیین حساسیت استافیلوکوک های طلایی جدا شده از نمونه های بالینی در خارج از بیمارستان با استفاده از روش E-Test در جهت تعیین روش درمانی مناسب اولیه و کاهش مصرف وانکومایسین بود. روش ها: در این مطالعه که به صورت مقطعی و آینده نگر در طی سال 1385 انجام گردید، تعداد 60 نمونه استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه مورد بررسی قرار گرفت. (Minimal Inhibitory MIC Concentration) آنتی بیوتیک های مختلف بر روی ارگانیسم ها به روش E-Test مشخص گردید. کنترل کیفی به وسیله استافیلوکوک ATCC29213 انجام شد. یافته ها: تعداد بیماران مورد بررسی در این مطالعه 60 نفر، شامل 10 زن و50 مرد بود. نمونه های مورد بررسی 47% از خون، 30% از زخم پوستی، 11.7% از آبسه تخلیه شده و 8.3% نیز از مایع سینویال بوده اند. درصد حساسیت ارگانیسم ها بر اساس Break point مورد استفاده در CLSI M7A6 (موسسه استاندارد بالینی و آزمایشگاهی) نسبت به کو- آموکسی کلاو 88.6%، آمیکاسین 81.8%، جنتامایسین 79.3%، سفالوتین 82.1%، سیپروفلوکساسین 75%، کلیندامایسین 75%، اگزاسیلین 76.7%، ریفامپین 90.5% و وانکومایسین 77.8% بود. بیشترین مقاومت به اگزاسیلین (P<0.01)، کلیندامایسین (P<0.01) و آمینوگلیکوزیدها (P<0.05) دیده شد و مقاومت قطعی به وانکومایسین فقط در یک نمونه وجود داشت.نتیجه گیری: استافیلوکوک طلایی که روند مقاومت در آن رو به افزایش است، از شایع ترین عوامل عفونت بیمارستانی بوده، همچنان در بیماری های اکتسابی از جامعه حساسیت قابل قبول به سفالوتین، اگزاسیلین و دیگر داروهای خط اول درمانی دارد و استفاده تجربی از وانکومایسین در این بیماران ضرورت ندارد.

كلید واژه: استافیلوکوک طلایی، حساسیت، مقاومت، E-test؛ MIC

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل word تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه

دانلود این فایل

ends

فایل word ناهماهنگی در سیاستهای تولید و مصرف و ضرورت گذار از سیاست کشاورزی به سیاست غذایی

فایل word ناهماهنگی در سیاستهای تولید و مصرف و ضرورت گذار از سیاست کشاورزی به سیاست غذایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word ناهماهنگی در سیاستهای تولید و مصرف و ضرورت گذار از سیاست کشاورزی به سیاست غذایی دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ناهماهنگی در سیاستهای تولید و مصرف و ضرورت گذار از سیاست کشاورزی به سیاست غذایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ناهماهنگی در سیاستهای تولید و مصرف و ضرورت گذار از سیاست کشاورزی به سیاست غذایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ناهماهنگی در سیاستهای تولید و مصرف و ضرورت گذار از سیاست کشاورزی به سیاست غذایی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد كشاورزي و توسعه

تعداد صفحات :27

این مقاله، با توجه به اهمیت «تغذیه مناسب» در ایجاد جامعه ای سالم و مولد، نخست به بیان ناهماهنگی های موجود میان سیاستهای تولید و مصرف غذا می پردازد. این ناهماهنگی از یكسو سبب تضعیف انگیزه تولید و از سوی دیگر نبود تعادل در الگوی مصرف غذا شده است؛ به گونه ای كه خودبسندگی در گندم در سالهای اخیر كاهش یافته و مصرف نان، به عنوان ماده غذایی ارزان، جایگزین مواد غذایی گرانتر، مانند گوشت و شیر گردیده است. بررسی روند تولید و مصرف سرانه میوه و سبزی، افزایش تولید سرانه و كاهش همزمان مصرف سرانه را نشان می دهد كه گویای افزایش ضایعات و ناكارایی نظام بازاریابی است. مقاله پس از بیان مشكلات برآمده از نبود هماهنگی میان سیاستهای تولید، مصرف و سلامت تغذیه ای، بر لزوم بازنگری در سیاستهای كنونی تاكید می كند. در پایان نیز، پیشنهادهایی برای حل مسایل موجود مطرح شده است.

كلید واژه: تولید، مصرف، سیاست كشاورزی، سیاست غذایی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word ناهماهنگی در سیاستهای تولید و مصرف و ضرورت گذار از سیاست کشاورزی به سیاست غذایی با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word ناهماهنگی در سیاستهای تولید و مصرف و ضرورت گذار از سیاست کشاورزی به سیاست غذایی دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

ends

فایل word مقایسه اعتبار ابزارهای تصمیم گیری در شناخت استئوپروز اولیه در زنان یائسه

فایل word مقایسه اعتبار ابزارهای تصمیم گیری در شناخت استئوپروز اولیه در زنان یائسه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقایسه اعتبار ابزارهای تصمیم گیری در شناخت استئوپروز اولیه در زنان یائسه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقایسه اعتبار ابزارهای تصمیم گیری در شناخت استئوپروز اولیه در زنان یائسه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقایسه اعتبار ابزارهای تصمیم گیری در شناخت استئوپروز اولیه در زنان یائسه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقایسه اعتبار ابزارهای تصمیم گیری در شناخت استئوپروز اولیه در زنان یائسه :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه: راهكارهای تصمیم گیری بالینی برای كمك به پزشكان در جهت شناسایی زنان متلا به استئوپروز ابداع شده است.هدف از این مطالعه بررسی كارایی سه راهكار تصمیم گیری در جمعیت زنان یائسه ایرانی می باشد. مواد و روش ها: سه شاخص بررسی خطر استئوپروز شامل ابزار بررسی شخصی استئوپروز (OST)، ابزار بررسی خطر استئوپروز (ORAI) و معیار وزن برای 5573 نفر بیمار درمانگاهی كه عوامل خطرزای برای استئوپروز ثانویه نداشته، داروی تاثیرگذار بر استخوان به جز استروژن مصرف نمی كردند و سابقه قبلی شكستگی به دنبال ضربه های جزیی را نیز نداشتند، محاسبه شد. هم چنین اندازه گیری دانسیته معدنی استخوان از مهره های كمر و گردن استخوان ران به روش dual x-ray absorptometry محاسبه بیماران براساس معیار WHO به افراد طبیعی مبتلا به استئوپنی و مبتلا به استئوپروز تقسیم شده اند. سپس میزان حساسیت ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و سطح زیرمنحنی (ROC) در شناسایی زنان مبتلا به استئوپروز برای هرراه كار محاسبه و با یكدیگر مقایسه شدند.یافته ها: شیوع استئوپروز در مهره های كمر %30.8 و در گردن استخوان ران 20% بود. در این مطالعه میزان حساسیت این راه كارها در شناخت زنان مبتلا به استئوپروز بین 70 تا %84.1 و میزان ویژگی 44.6 تا %65.6 به دست آمد. سطح زیر منحنی در شناسایی زنان مبتلا به استئوپروز برای معیارهای OST، 0.75 و برای معیار ORAI، 0.74 به دست آمد كه به طور قابل توجهی بهتر از مقادیر محاسبه شد. برای معیار وزن (0.66) بود. ارزش اخباری منفی برای ابزارهای مختلف 80 تا 93% بود در حالی كه ارزش اخباری مثبت 33% و 54% محاسبه شد.نتیجه گیری: اطلاعات به دست آمده نشان دهنده كارایی روش های OST و ORAI به عنوان ابزار بالینی مفید است برای كمك به پزشكان در تصمیم گیری برای اینكه چه بیمارانی به بررسی دانسیته معدنی استخوان نیاز دارند، اما اعتبار معیار وزن احتیاج به بررسی بیشتری دارد.

كلید واژه: استئوپروز، زنان یائسه، شاخص های خطر استئوپروز

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word مقایسه اعتبار ابزارهای تصمیم گیری در شناخت استئوپروز اولیه در زنان یائسه آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word مقایسه اعتبار ابزارهای تصمیم گیری در شناخت استئوپروز اولیه در زنان یائسه و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word مقایسه اعتبار ابزارهای تصمیم گیری در شناخت استئوپروز اولیه در زنان یائسه

دانلود این فایل

ends

فایل word خواص مکانیکی آمیخته پلی پروپیلن بازیافتی با قیرهای دمیده و نرم

فایل word خواص مکانیکی آمیخته پلی پروپیلن بازیافتی با قیرهای دمیده و نرم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word خواص مکانیکی آمیخته پلی پروپیلن بازیافتی با قیرهای دمیده و نرم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word خواص مکانیکی آمیخته پلی پروپیلن بازیافتی با قیرهای دمیده و نرم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word خواص مکانیکی آمیخته پلی پروپیلن بازیافتی با قیرهای دمیده و نرم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word خواص مکانیکی آمیخته پلی پروپیلن بازیافتی با قیرهای دمیده و نرم :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)

تعداد صفحات :16

در این پژوهش، برای اولین بار رفتار مکانیکی آمیخته قیر دمیده 110.10 (درجه نفوذ 10 دهم میلی متر و نقطه نرمی 110oC) در مقابل افزایش رزین ها، قیر 60.70 (درجه نفوذ 60 تا 70 دهم میلی متر) و پلیمر تک نظم پلی پروپیلن (iPP) بازیافتی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نتایج نشان می دهد که نه تنها مدول مخلوط قیرها با آسفالتن ها رفتار غیرخطی دارند. بلکه برخلاف انتظار در برخی نقاط پیک هایی نیز مشاهده می شوند. در ضمن در غیاب iPP، پیدایش رفتارهای غیرمنتظره مربوط به برهم کنش های بین آسفالتن ها در شرایط و غلظت های مختلف است و کاملا تحت تاثیر نوع و غلظت قیرهایی با نقطه نرمی کمتر و روان کننده هایی هم چون H.V.S (heavy vacuum slops) است. همچنین مشخص شد، آسفالتن ها در انتهای عبور از حالت گذار (مرز انحلال پذیری) به طور ناگهانی برهم کنش های نسبتا قوی تری با یک دیگر برقرار می کنند و به ازای افزایش 5 درصد H.V.S، حالت گذار در 15 درصد قیر دمیده بیشتر اتفاق می افتد. از ارتباط این رفتارها با انرژی هم چسبی، طول همبستگی بین آسفالتن ها و تغییراتی که طی اختلاط با رزین ها و قیرهای نرم تر به وجود می آید، می توان رفتارهای بعدی را نیز پیش بینی کرد. افزایش غلظت های کم iPP به مخلوط های قیری در غلظت های زیاد آسفالتن ها، شبکه مجزای آسفالتنی را ایجاد می کند که مدول رزین را افزایش می دهد. در غلظت های زیاد iPP و درصدهای کم آسفالتن ها پدیده به هم پیوستگی در هم نفوذی موجب ایجاد ساختارهای حد واسط می شود که شیب تغییرات مدول آمیزه ها را کاهش می دهد. در نهایت مشاهده شد که افزایش iPP مدول آمیزه ها را افزایش داده و موجب بهبود مقاومت کشسانی آمیزه ها می شود.

كلید واژه: پلی پروپیلن بازیافتی، آمیخته، خواص مکانیکی، آسفالتن، به هم پیوستگی درهم نفوذی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word خواص مکانیکی آمیخته پلی پروپیلن بازیافتی با قیرهای دمیده و نرم وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word خواص مکانیکی آمیخته پلی پروپیلن بازیافتی با قیرهای دمیده و نرم

دانلود این فایل

ends

فایل word اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)

فایل word اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :12

اثر 13 عمق کاشت و 6 دوره غرقاب بر روی جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس تحت شرایط گلخانه بررسی شد. نتایج نشان داد که بذور کاتوس در عمق کمتر از 6 سانتی متر جوانه می زنند. بالاترین میزان جوانه زنی در هفته های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب در عمق های 0.5، 1 و 1.5 سانتی متری بدست آمد. در پایان هفته چهارم در عمق 6.5 سانتی متری جوانه زنی به صفر رسید. با افزایش عمق کاشت، بذور به خواب ثانویه رفتند. افزایش دوره غرقاب، بر روی درصد جوانه زنی تاثیری نداشت. در حالی که وزن تر و طول هیپوکوتیل و ریشه چه تحت شرایط غرقاب نسبت به تیمار شاهد کاهش پیدا کرد. بذور در شرایط غرقاب به مدت 3 روز بیشترین وزن تر و پس از 21 روز غرقاب کمترین وزن تر را داشتند. طول هیپوکوتیل در صفر و 1 روز غرقاب، بالاترین میزان و در 14 روز غرقاب کمترین میزان خود را داشت. طول ریشه چه در صفر، 1، 3 و 7 روز غرقاب بالاترین و در روزهای 14 و 21 پس از غرقاب، کمترین مقدار را داشت.

كلید واژه: کاتوس، عمق کاشت، غرقاب، جوانه زنی و سبز شدن

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)

دانلود این فایل

ends

فایل word مقایسه تاثیر اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت تازه و سرد گوسفند، بسته‌ بندی شده به صورت معمولی و در خلا

فایل word مقایسه تاثیر اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت تازه و سرد گوسفند، بسته‌ بندی شده به صورت معمولی و در خلا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقایسه تاثیر اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت تازه و سرد گوسفند، بسته‌ بندی شده به صورت معمولی و در خلا دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقایسه تاثیر اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت تازه و سرد گوسفند، بسته‌ بندی شده به صورت معمولی و در خلا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقایسه تاثیر اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت تازه و سرد گوسفند، بسته‌ بندی شده به صورت معمولی و در خلا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقایسه تاثیر اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت تازه و سرد گوسفند، بسته‌ بندی شده به صورت معمولی و در خلا :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :10

در كشور ما یكی از مشكلات اقتصادی و بهداشتی در ارتباط با عرضه گوشت تازه و سرد، زمان كوتاه ماندگاری قطعات گوشت بسته‌بندی شده است، با توجه به اینكه در ایران، مدت زمان ماندگاری گوشتهای فوق در فروشگاهها از سه روز تجاوز نمی‌كند، به ‌صورت معمولی و ساده بسته‌بندی می‌شود. در صورتیكه بتوان روش بسته ‌بندی مناسب و كم‌ هزینه‌ای برای افزایش زمان ماندگاری حتی برای دو سه روز بیشتر ارایه كرد، بخش عمده‌ای از معضلات عرضه كنندگان گوشت تازه و سرد بر طرف خواهد شد. افزودن محلول یك درصد اسید لاكتیك به گوشتهای بسته‌بندی شده می‌تواند در این امر راه گشا باشد.
در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر اسید لاكتیك بر زمان ماندگاری گوشت تازه و سرد گوسفند با دو روش بسته‌بندی معمولی و در خلا، هشت نمونه گوشت سر دست از هشت لاشه گوسفند انتخاب شده و هر نمونه به چهار قسمت 200g تقسیم گردید. دو قسمت بدون اسپری اسید لاكتیك و دو قسمت دیگر پس از اسپری اسید لاكتیك 1 درصدی، با دو روش فوق مورد بسته‌بندی و در سردخانه با برودت 3oc قرار گرفتند. طول دوره نگهداری از هشت نوبت زمانی تشكیل شده بود، روزهای چهار، هفت، ده، سیزده، شانزده، نوزده، بیست و دو، بیست و پنج. در زمان صفر و پس از طی هر نوبت نگهداری، یك سری چهار تایی از نمونه‌ها مورد آزمونهای شیمیایی ((TVN, pH ، میكروبی (شمارش كلی باكتریها، كلی فرمها و شمارش كلی باكتریهای بی‌هوازی) و حسی (درصد خونابه) قرار گرفتند. كل مراحل عملیات فوق سه بار تكرار، و از نتایج به‌دست آمده موارد زیر حاصل شد:
زمان ماندگاری گوشت گوسفند در برودت 3oc در بسته‌بندی معمولی تا چهار روز و در بسته‌بندی در خلا تا ده روز برآورد شد؛ از طرفی به علت تاثیر معنادار اسپری محلول یك درصد اسید لاكتیك بر كاهش پارامترهای شیمیایی و میكروبی گوشت در بسته‌بندی معمولی و حفظ كیفیت بهداشتی آن تا روز هفتم نگهداری، استفاده از اسپری فوق در بسته‌بندی معمولی برای افزایش زمان ماندگاری گوشت همراه با كیفیت مطلوب، توصیه می‌شود.
بسته‌بندی در خلا بدون استفاده از اسید لاكتیك نیز یكی دیگر از روشهای مورد توصیه می‌باشد. افزودن اسید لاكتیك در بسته‌بندی در خلا هیچ گونه تاثیری نداشت.

كلید واژه: اسید لاكتیك، بسته بندی گوشت، زمان ماندگاری

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word مقایسه تاثیر اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت تازه و سرد گوسفند، بسته‌ بندی شده به صورت معمولی و در خلا با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word مقایسه تاثیر اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت تازه و سرد گوسفند، بسته‌ بندی شده به صورت معمولی و در خلا دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

ends

فایل word اثر ضد درد کاربامازپین در آزمون فرمالین

فایل word اثر ضد درد کاربامازپین در آزمون فرمالین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word اثر ضد درد کاربامازپین در آزمون فرمالین دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر ضد درد کاربامازپین در آزمون فرمالین کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر ضد درد کاربامازپین در آزمون فرمالین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر ضد درد کاربامازپین در آزمون فرمالین :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تازه هاي علوم شناختي

تعداد صفحات :12

هدف: هدف این تحقیق بررسی تاثیر پرازوسین )آنتاگونیست گیرنده های 1 آدرنرژیک(، یوهمبین )آنتاگونیست گیرنده های 2 آدرنرژیک(، بیکوکولین )آنتاگونیست گیرنده های (GABAA)، CGP35348 )آنتاگونیست گیرنده های (GABAB و لیدوکایین (مسدد کانال سدیم) بر خاصیت ضد درد کابارمازپین در هر دو فاز آزمون فرمالین، در موش کوچک سفید آزمایشگاهی نژاد NMRI بود. روش: در این مطالعه تجربی – مداخله ای اثر ضد درد کاربامازپین، پرازوسین، یوهمبین، بیکوکولین، CGP35348 و لیدوکایین با تزریق داخل صفاقی این داروها در آزمون فرمالین مورد ارزیابی قرار گرفت. به علاوه تاثیر داروهای فوق بر اثر ضد درد کاربامازپین نیز بررسی گردید. از آزمون فرمالین به عنوان یک مدل درد مزمن استفاده شد. در این مدل، فرمالین 0.5 درصد به عنوان یک ماده محرک دردزا به کف پای موش سوری تزریق گردید و به رفتار حیوان در قبال تزریق فرمالین داده شد. داده های مربوط به دقایق صفر تا پنج به عنوان معیارهای اندازه گیری درد حاد و دقایق 15 تا 60 به عنوان معیار اندازه گیری درد مزمن در نظر گرفته شدند. یافته ها: تزریق داخل صفاقی مقادیر متفاوت کاربامازپین 3)، 5، 7، 15 و (mg/kg 30، لیدوکایین 5)، 10 و (mg/kg 20، پرازوسین 0.125) و 0.25، (mg/kg 0.5، یوهمبین 0.25)، 0.5 و (mg/kg 1، بیکوکولین 1)، 3 و (mg/kg 5 و CGP35348 100) و (mg/kg 200 در هر دو فاز آزمون فرمالین اثرات ضد درد داشت. هیچ یک از این داروها به استثنای لیدوکایین، تاثیری بر پاسخ ضد درد کاربامازپین نداشت. تجویز همزمان لیدوکایین اثر ضد درد کاربامازپین در فاز اول آزمون فرمالین را تقویت کرد، اما بر فاز دوم تاثیری نداشت. البته ذکر این نکته لازم است که تجویز بیکوکولین (mg/kg 0.75) به بروز هیپرآلژزیا در فاز دوم آزمون فرمالین منجر گردید، که احتمالا به علت انسداد گروهی از گیرنده های GABAA و در نتیجه القای درد می باشد. نتیجه گیری: با توجه به اثر لیدوکایین بر کاربامازپین در فاز حاد، می توان نتیجه گرفت که دست کم بخشی از اثرات ضد درد کاربامازپین در فاز اول با ساز و کار کانال های سدیمی مرتبط می باشد.

كلید واژه:

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی فایل word اثر ضد درد کاربامازپین در آزمون فرمالین وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word اثر ضد درد کاربامازپین در آزمون فرمالین شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word اثر ضد درد کاربامازپین در آزمون فرمالین

دانلود این فایل

ends

فایل word بررسی ارتباط بین الل های ژن HLA-DQB1 با بیماری روماتوئید آرتریتیس در جمعیت استان خراسان

فایل word بررسی ارتباط بین الل های ژن HLA-DQB1 با بیماری روماتوئید آرتریتیس در جمعیت استان خراسان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی ارتباط بین الل های ژن HLA-DQB1 با بیماری روماتوئید آرتریتیس در جمعیت استان خراسان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی ارتباط بین الل های ژن HLA-DQB1 با بیماری روماتوئید آرتریتیس در جمعیت استان خراسان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی ارتباط بین الل های ژن HLA-DQB1 با بیماری روماتوئید آرتریتیس در جمعیت استان خراسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی ارتباط بین الل های ژن HLA-DQB1 با بیماری روماتوئید آرتریتیس در جمعیت استان خراسان :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس)

تعداد صفحات :16

هدف: روماتوئید آرتریتیس (RA) شایعترین بیماری التهابی مزمن و مخرب مفصلی است كه انتشار جهانی دارد و شیوع آن در سطح جهان حدود 0.5 تا 1 درصد در سطح جهان می باشد. برای تشخیص قطعی بیماری RA در مراحل اولیه بیماری روش آزمایشگاهی مشخصی موجود نمی باشد و از آنجا كه تشخیص سریع آن بسیار حایز اهمیت است، استفاده از روش های ملكولی می تواند در تشخیص بموقع و دقیق بیماری بسیار موثر باشد. با وجود این كه هنوز علت اصلی بیماری خود ایمن شناخته نشده است، ولی فاكتورهای ایمنی شناختی و ژنتیكی نقش عمده ای در آسیب زایی بیماری بازی می كنند. با توجه به نقش كلیدی ژنهای مجموعه سازگاری بافتی در بروز بیماری های خود ایمن، در این تحقیق بر آن شدیم تا تنوع اللی ژن HLA-DQB1 از این مجموعه را بین دو گروه بیمار و سالم مقایسه و بررسی كنیم كه آیا الل خاصی از HLA-DQB1 می تواند به عنوان شاخص ژنتیكی بیماری قرار گیرد یا خیر.مواد و روش ها: در این مطالعه از 25 فرد بیمار مبتلا به روماتوئید آرتریتیس و 86 فرد سالم استفاده شد. DNA ژنومی از خون این افراد به روش غیر آنزیمی رسوب نمكی استخراج و سپس ژنوتیپ HLA با تكنیك PCR-SSP تعیین شد.نتایج: با مقایسه نتایج به دست آمده بین دو گروه بیمار و كنترل، فراوانی الل های HLA-DQ5 و HLA-DQ8 در گروه بیمار به ترتیب 56 درصد 31.4 درصد در گروه كنترل و 24 درصد 5.8 درصد در گروه كنترل مشاهده شد كه نسبت به گروه كنترل، دارای اختلاف معنی داری می باشد. P<0.05 و به ترتیب 0.033 و (0.007. میزان مخاطره نسبی برای دو الل فوق نیز عددی بزرگتر از 1 برآورد شد (به ترتیب 2.6 و 5.1).بحث و نتیجه گیری: از آنجا كه الل های DQ5 و DQ8 در بیماران نسبت به افراد سالم بیشتر دیده می شوند، می توانند در افزایش ریسك ابتلا به بیماری RA در جمعیت خراسانی نقش داشته باشند، از این رو می توانند به عنوان یك شاخص مولكولی در تشخیص و پیش آگهی بیماری روماتوئید آرتریتیس استفاده شوند.

كلید واژه: HLA، تعیین نوع PCR-SSP, HLA، بیماری آرتریت روماتوئید

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی فایل word بررسی ارتباط بین الل های ژن HLA-DQB1 با بیماری روماتوئید آرتریتیس در جمعیت استان خراسان وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word بررسی ارتباط بین الل های ژن HLA-DQB1 با بیماری روماتوئید آرتریتیس در جمعیت استان خراسان شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word بررسی ارتباط بین الل های ژن HLA-DQB1 با بیماری روماتوئید آرتریتیس در جمعیت استان خراسان

دانلود این فایل

ends