فایل word پرتوتابی گاما به پینه های رویان زا و رویان زایی از پینه های عادت کرده لیمو آب (Citrus aurantifolia var. Mexican lime)

فایل word پرتوتابی گاما به پینه های رویان زا و رویان زایی از پینه های عادت کرده لیمو آب (Citrus aurantifolia var. Mexican lime)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word پرتوتابی گاما به پینه های رویان زا و رویان زایی از پینه های عادت کرده لیمو آب (Citrus aurantifolia var. Mexican lime) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرتوتابی گاما به پینه های رویان زا و رویان زایی از پینه های عادت کرده لیمو آب (Citrus aurantifolia var. Mexican lime) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word پرتوتابی گاما به پینه های رویان زا و رویان زایی از پینه های عادت کرده لیمو آب (Citrus aurantifolia var. Mexican lime)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word پرتوتابی گاما به پینه های رویان زا و رویان زایی از پینه های عادت کرده لیمو آب (Citrus aurantifolia var. Mexican lime) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات :13

پینه های رویان زای حاصل از تخمكهای تلقیح نشده لیموآب شیراز روی محیط كشت موراشیگی و توكر (MT) به همراه 1000 میلی گرم در لیتر عصاره جو نگهداری شد. پینه های رویان زا در معرض پرتوتابی گاما در دوزهای مختلف 100, 80, 60 و 120 گری قرار گرفت. با استفاده از آزمون تترا زولیوم، بیشترین درصد زنده ماندن یاخته ها در دوز 60 گری به میزان 73.72 بود كه با افزایش دوز گاما از درصد زنده ماندن یاخته ها كاسته شد. رویان زایی از پینه ها روی محیط كشت MT حاوی 1 میلی گرم در لیتر اسیدجیبرلیك (GA3) نتیجه داد. در این پژوهش پس از 8 ماه از كشت پینه ها و پرتوتابی، رویان زایی با مشكل مواجه شد در عین حال پینه ها عادت به رشد كرده بودند. تنش پینه ها در محیط كشت MT بدون قند طی 4 هفته و سپس انتقال به محیط كشت MT حاوی 1 mgl-1 GA3 رویان زایی را تحریك نمود. پس از 2 هفته از انتقال، به ازای هر 250 میلی گرم پینه حدود 150 رویان حاصل شد. افزودن مقادیر بالای تنظیم كننده های رشد GA3 و -6 بنزیل آمینوپیورین (BA) به پینه های عادت كرده، از رویان زایی جلوگیری نمود و سبب تولید مجدد پینه از شبه رویانها گردید. از پینه های پرتو دیده در دوزهای 60 و 100 گری، حدود 70 و 85 درصد رویان زایی نسبت به پینه های تیمار نشده کمتر بود و در دوز 120 گری رویان زایی رخ نداد. میزان فعالیت پراكسیداز پینه ها اندازه گیری شد. بیشترین میزان فعالیت پراكسیداز در پینه های تیمار نشده 1.72 بود كه با افزایش دوز گاما میزان فعالیت پراكسیداز كاهش یافت.

كلید واژه: پرتوتابی گاما، پینه رویان زا، پینه عادت كرده، فعالیت پراكسیداز، لیمو آب

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word پرتوتابی گاما به پینه های رویان زا و رویان زایی از پینه های عادت کرده لیمو آب (Citrus aurantifolia var. Mexican lime) آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word پرتوتابی گاما به پینه های رویان زا و رویان زایی از پینه های عادت کرده لیمو آب (Citrus aurantifolia var. Mexican lime) و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word پرتوتابی گاما به پینه های رویان زا و رویان زایی از پینه های عادت کرده لیمو آب (Citrus aurantifolia var. Mexican lime)

دانلود این فایل

ends

فایل word پهنه آبی شمال ایران: خزر یا کاسپین

فایل word پهنه آبی شمال ایران: خزر یا کاسپین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word پهنه آبی شمال ایران: خزر یا کاسپین دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پهنه آبی شمال ایران: خزر یا کاسپین کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word پهنه آبی شمال ایران: خزر یا کاسپین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word پهنه آبی شمال ایران: خزر یا کاسپین :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه ژئوپليتيك

تعداد صفحات :24

دریای شمالی ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود دارای نام های گوناگونی بوده است به طوری که در منابع مختلف تاریخی و جغرافیایی می توان بیش از60 نام را یافت. این نام های جغرافیایی هر یک وجه تسمیه خاص خود را داشته و در برهه های زمانی خاص قوام و دوام یافته، گاهی بر کل دریا و گاهی بر قسمت خاصی از آن در بین اقوام و ملت های مختلف کاربرد داشته است. کمتر عارضه جغرافیایی در جهان است که این تعداد نام بر خود دیده باشد؛ از نام اقوام گرفته تا نام مکان های پیرامونی و یا حتی اسامی عام که به موضوعی خاص اشاره نداشته باشد. این روند غیر معمول پس از حمله عرب ها به سرزمین ایران تا کنون ادامه داشته و در حال حاضر نیز به موضوعی در خور بحث بدل شده است و جا دارد اندیشمندان و صاحبنظران جهت پایان دادن به این همه گوناگونی، ذکر نام آن را در منابع جغرافیایی با در نظر گرفتن ویژگی های تاریخی و فرهنگی ملت ایران به کار گیرند. مقاله حاضر با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و تطبیق اسناد در طی ادوار تاریخی سعی در کالبد شکافی موضوع، جهت نامگذاری این پهنه آبی مطابق با منافع ملی دارد.

كلید واژه: دریای خزر، دریای مازندران، دریای کاسپین

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی فایل word پهنه آبی شمال ایران: خزر یا کاسپین روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

فایل word پهنه آبی شمال ایران: خزر یا کاسپین

دانلود این فایل

ends

فایل word تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی هیومیک اسید استخراج شده از خاک جنگلی نهار خوران گرگان، نسبت به یون های

فایل word تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی هیومیک اسید استخراج شده از خاک جنگلی نهار خوران گرگان، نسبت به یون های

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی هیومیک اسید استخراج شده از خاک جنگلی نهار خوران گرگان، نسبت به یون های دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی هیومیک اسید استخراج شده از خاک جنگلی نهار خوران گرگان، نسبت به یون های کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی هیومیک اسید استخراج شده از خاک جنگلی نهار خوران گرگان، نسبت به یون های،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی هیومیک اسید استخراج شده از خاک جنگلی نهار خوران گرگان، نسبت به یون های :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شيمي و مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :12

هیومیك اسید، یك پلیمر طبیعی است كه دارای موضع های H+ مربوط به عامل های اسیدی كربوكسیل ـ بنزوئیك و فنلی (مكان های تبادل كاتیونی) است. این اسید به روش IHSS (انجمن بین المللی مواد هیومیکی) و به وسیله سود 0.5M و هیدروكلریك اسید 6M از خاك جنگلی استخراج و به وسیله فلوئوریدریک اسید 0.3M و هیدروکلریک اسید 0.1M خالص سازی شد. ظرفیت های تبادل كاتیونی كل و عوامل آن به طور مجزا به وسیله روش تیتراسیون پتانسیومتری به كمك سود 0.2مولار در محیط آبی تعیین شدند. تثبیت یون های فلزی سرب، کادمیم و نیکل روی هیومیک اسید با روش ناپیوسته ظرفی با تثبیت قدرت یونی در pH های متفاوت انجام شدند. مقدار یون فلزی تثبیت شده به وسیله فن جذب اتمی شعله ای اندازه گیری شد. نتیجه های حاصل 75/6=pH در با توجه به پایین بودن حدود تشخیص روش نسبت به یون های فلزی به ترتیب عبارت اند از : Ce(Pb2+)=1.2748 mol/kg M.D>Ce(Cd2+)=1.0989 mol/kg M.D>Ce(Ni2+)=0.967 mol/kg M.Dدر بررسی دیگری با روش تیتراسیون پتانسیومتری با سود 0.2 مولار ظرفیت تبادل کاتیونی هیومیک اسید نسبت به یون های فلزی سرب و کادمیم و نیکل به دست آمد. این نتیجه ها با نتیجه های به دست آمده از روش ناپیوسته ظرفی به طور كامل هم خوانی دارد. نتیجه های حاصل از نظریه ی تبادل یونی پیروی کرده و روند تثبیت یون فلزی روی هیومیک اسید به pH و قدرت یونی محیط، شعاع هیدراته و غلظت یون فلزی بستگی دارد. ضریب های توزیع بالا در 75/6=pH نشان دهنده بازده خوب روش برای حذف آلاینده های فلزی از محیط زیست است.

كلید واژه: خاک جنگلی، استخراج هیومیك اسید، تثبیت یون های سرب نیکل و کادمیم، ظرفیت تبادل كاتیونی، تیتراسیون پتانسیومتری

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی هیومیک اسید استخراج شده از خاک جنگلی نهار خوران گرگان، نسبت به یون های با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی هیومیک اسید استخراج شده از خاک جنگلی نهار خوران گرگان، نسبت به یون های دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

ends

فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

فایل word کارکردهای عصب - روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :9

هدف: كاستی های عصب – روانشناختی اختلال افسردگی اساسی ممكن است با خطر اقدام به خودكشی در بیماران مبتلا به این اختلال ارتباط داشته باشند. در این بررسی، كاركرد های عصب – روانشناختی بیماران افسرده اساسی دارای سابقه دست كم یك اقدام به خودكشی و بیماران افسرده اساسی بدون سابقه اقدام به خودكشی و افراد سالم مقایسه شده است.روش: در یك بررسی پس رویدادی یا علی – مقایسه ای پانزده بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی غیرسایكوتیك دارای سابقه اقدام به خودكشی، پانزده بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی غیرسایكوتیك بدون سابقه اقدام به خودكشی و پانزده آزمودنی بهنجار از نظر كاركرد عصب – روانشناختی مقایسه شدند. آزمودنی ها به شیوه در دسترس انتخاب شدند. گروه ‏ها از لحاظ متغیرهای سن، جنس و تحصیلات همتا شدند. به كمك آزمون های دسته بندی كارت های ویسكانسین (WCST)، رنگ – لغت استروپ (SC-WT)، مقیاس حافظه و كسلر تجدید نظر شده (WMS-R) و پرسش نامه افسردگی بك (BDI)، چهار حوزه كاركرد اجرایی، توجه انتخابی، حافظه دیداری و حافظه كلامی سنجیده شدند. داده ها به كمك آزمون های آماری تحلیل واریانس چند متغیری، آزمون تعقیبی توكی و روش تحلیل كوواریانس تحلیل شدند.یافته ها: بیماران افسرده اساسی غیرسایكوتیك دارای سابقه اقدام به خودكشی به طور معنی داری بدتر از دو گروه دیگر در آزمون های دسته بندی ویسكانسین (p<0.001) و رنگ – لغت استروپ (p<0.001) بودند.نتیجه گیری: نارسایی های كاركردی بیماران افسرده اساسی غیرسایكوتیك دارای سابقه اقدام به خودكشی در كاركرد اجرایی و توجه انتخابی بیش از آن چیزی است كه در اختلال افسردگی اساسی بدون سابقه اقدام به خودكشی دیده شده است. این كاستی های عصب – روانشناختی در اختلال افسردگی اساسی ممكن است یك عامل خطر برای اقدام به خودكشی باشد.

كلید واژه: افسردگی، خودکشی، کارکردهای عصب – روانشناختی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

ends

فایل word پاسخ جمعیت های علف هرز به تاریخ کاشت و رقم نخود دیم (.ر)

فایل word پاسخ جمعیت های علف هرز به تاریخ کاشت و رقم نخود دیم (.ر)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word پاسخ جمعیت های علف هرز به تاریخ کاشت و رقم نخود دیم (.ر) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پاسخ جمعیت های علف هرز به تاریخ کاشت و رقم نخود دیم (.ر) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word پاسخ جمعیت های علف هرز به تاریخ کاشت و رقم نخود دیم (.ر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word پاسخ جمعیت های علف هرز به تاریخ کاشت و رقم نخود دیم (.ر) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

آزمایش ارزیابی تاثیر تاریخ كاشت و رقم نخود دیم بر تداخل علف های هرز طی دو سال زراعی 82-1381 و 83-1382 در ایستگاه تحقیقات دیم كوهدشت (منطقه ای نیمه گرمسیری در جنوب غربی استان لرستان) اجرا شد. طرح آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با 3 تكرار بود. آزمایش شامل سه فاكتور شامل 1) وضعیت علف های هرز، در دو سطح كنترل و تداخل تمام فصل؛ 2) تاریخ كاشت، در سه سطح پاییزه، زمستانه و بهاره و 3) رقم نخود، در سه سطح ILC482، رقم هاشم و توده محلی گریت بود. میانگین تراكم علف های هرز در كاشت پاییزه بیش از سه برابر میانگین تراكم علف های هرز در كاشت زمستانه و تقریبا بیش از 7 برابر میانگین تراكم علف های هرز در كاشت بهاره بود. زیست توده علف های هرز نیز در كشت پاییزه بیش از 2.5 برابر آن در كشت های زمستانه و بهاره بود. گلرنگ وحشی و جو خودرو از جمله علف های هرز دارای بیشترین فراوانی در سطح كرت های آزمایشی بودند. جو خودرو عمدتا در كشت های پاییزه و زمستانه مشكل ساز بود. گلرنگ وحشی از جمله علف های هرزی بود كه عملیات برداشت نخود را با مشكل مواجه ساخت. بر مبنای معادله هذلولی برازش داده شده حداكثر كاهش زیست توده گیاه نخود در حضور تراكم های بالای علف هرز برابر 91.8 درصد برآورد شد.

كلید واژه: فلور علف هرز، تاریخ كاشت، رقم نخود

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word پاسخ جمعیت های علف هرز به تاریخ کاشت و رقم نخود دیم (.ر) آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word پاسخ جمعیت های علف هرز به تاریخ کاشت و رقم نخود دیم (.ر) هدایت میشوید
فایل word پاسخ جمعیت های علف هرز به تاریخ کاشت و رقم نخود دیم (.ر)

دانلود این فایل

ends

فایل word بررسی شیوع اوپن بایت قدامی و تغییرات اسکلتی دندانی در دانش آموزان 9 تا 11 ساله دبستان های شیراز

فایل word بررسی شیوع اوپن بایت قدامی و تغییرات اسکلتی دندانی در دانش آموزان 9 تا 11 ساله دبستان های شیراز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی شیوع اوپن بایت قدامی و تغییرات اسکلتی دندانی در دانش آموزان 9 تا 11 ساله دبستان های شیراز دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی شیوع اوپن بایت قدامی و تغییرات اسکلتی دندانی در دانش آموزان 9 تا 11 ساله دبستان های شیراز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی شیوع اوپن بایت قدامی و تغییرات اسکلتی دندانی در دانش آموزان 9 تا 11 ساله دبستان های شیراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی شیوع اوپن بایت قدامی و تغییرات اسکلتی دندانی در دانش آموزان 9 تا 11 ساله دبستان های شیراز :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry

تعداد صفحات :20

در بسیاری از ناهنجاری های اسکلتی دندانی علاوه بر اختلالات قدامی خلفی اغلب عدم تناسب در ابعاد عمودی نیز مشاهده می گردد. این اختلالات از اوربایت زیاد تا اوپن بایت متغیر می باشد. با توجه به اینکه درمان و نگهداری نتایج حاصله درمان اکلوژن های عمودی بسیار مشکل تر از مال اکلوژن های سایر ابعاد می باشد. لذا اطلاع کافی از بالانس عمودی استخوانهای سر و صورت در تشخیص و طرح درمان این گونه ناهنجاری ها بسیار مفید و موثر خواهد بود. در این بررسی که بر روی یک گروه 2365 نفری از دانش آموزان 9 تا 11 ساله دبستانهای مختلف سطح شهر شیراز انجام پذیرفته شیوع اوپن بایت قدامی 3.08 درصد و میزان این شیوع در سن 9 سالگی نسبت به سنین 10 و 11 سالگی افزایش نشان می دهد. همچنین بیشترین میزان اوپن بایت همراه با مال اکلوژن کلاس II مشاهده گردید.

كلید واژه:

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی فایل word بررسی شیوع اوپن بایت قدامی و تغییرات اسکلتی دندانی در دانش آموزان 9 تا 11 ساله دبستان های شیراز وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word بررسی شیوع اوپن بایت قدامی و تغییرات اسکلتی دندانی در دانش آموزان 9 تا 11 ساله دبستان های شیراز شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word بررسی شیوع اوپن بایت قدامی و تغییرات اسکلتی دندانی در دانش آموزان 9 تا 11 ساله دبستان های شیراز

دانلود این فایل

ends

فایل word عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی

فایل word عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :12

مقدمه: با توجه به اهمیت مطالعه وضعیت رضایت شغلی كاركنان نظامی و ارتباط آن با وضعیت روانشناختی ونیمرخ شخصیتی آنان، در پژوهش حاضر به تعیین فایل word عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی نیروی زمینی سپاه پرداخته شد. فرض برآن بود كه بین عوامل موثر بر رضایت شغلی، سلامت روان، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی افسران رابطه وجود دارد و می توان رضایت شغلی افسران را بر اساس این متغیرها، پیش بینی نمود.مواد و روش كار: در قالب یك پژوهش توصیفی- مقطعی، از بین جامعه آماری شامل كلیه افسران ارشد و افسران جز یك واحد نظامی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 207 افسر ارشد و افسر جزء براساس روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری رضایتمندی شغلی از شاخص توصیف شغل (JDI)، به منظور ارزیابی سلامت روانی از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و جهت ارزیابی ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه 16 عاملی كتل (16 PF) استفاده شد. داده های به دست آمده با روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج به دست آمده حاكی از آن بود كه هر چه سلامت روان بالاتر باشد، رضایت شغلی نیز افزایش می یابد. درمورد مقوله ویژگی های شخصیتی نیز مشخص شد هر چه میزان نمره “اضطراب” كمتر و قدرت “رهبری” و “توان سازگاری” افراد بالاتر باشد، رضایت شغلی آنان افزایش می یابد. به علاوه سه عامل كاركرد اجتماعی، كنترل غرایز و سن، بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت شغلی افسران دارند.بحث: براساس نتایج این مطالعه می توان گفت رضایت شغلی متغیری است كه از سلامت روان، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی تاثیر می پذیرد و می توان از این متغیرها به عنوان شاخص هایی در جهت پیش بینی رضایت شغلی نیروهای نظامی استفاده كرد. به علاوه می توان از آنها به عنوان متغیرهای روان شناختی در جذب و گزینش نیروهای جدید در سپاه و همچنین ارتقای درجه افسران، استفاده نمود.

كلید واژه: رضایت شغلی، سلامت روان، ویژگی های شخصیتی، افسران

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل word عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی

دانلود این فایل

ends

فایل word ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به کارسینومای سلول کلیوی در زنان 40 تا 76 ساله سوئدی

فایل word ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و  خطر ابتلا به کارسینومای سلول کلیوی در زنان 40 تا 76 ساله سوئدی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به کارسینومای سلول کلیوی در زنان 40 تا 76 ساله سوئدی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به کارسینومای سلول کلیوی در زنان 40 تا 76 ساله سوئدی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به کارسینومای سلول کلیوی در زنان 40 تا 76 ساله سوئدی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به کارسینومای سلول کلیوی در زنان 40 تا 76 ساله سوئدی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: نتایج مطالعات مختلف اپیدمیولوژیكی در مورد رابطه بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به معمول ترین نوع سرطان كلیه یعنی كارسینومای سلول كلیوی (Renal cell carcinoma) ضد و نقیض می باشد. مطالعه اخیر به منظور بررسی بیشتر این ارتباط انجام گرفت.مواد و روشها: در مطالعه بزرگ كوهورت زنان سوئدی (Swedish mammography cohort)، اطلاعات تغذیه ای 61000 خانم سوئدی 40 تا 76 ساله از طریق پرسشنامه بسامد خوراك گردآوری شد. سپس این افراد به مدت 13 سال مورد پیگیری قرار داده شدند. 122 نفر از این زنان در طی این مدت به كارسینومای سلول كلیوی مبتلا شدند. آنالیز رگراسیون كوكس (Cox Regression) در این مطالعه به كار گرفته شد تا خطر نسبی ابتلا به كارسینومای سلول كلیوی را با 95% فاصله اطمینان تعیین كند.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد خطر ابتلا به سرطان كلیه در خانم هایی كه 5 بار یا بیشتر میوه و سبزی (با هم) در روز مصرف می كردند، نسبت به خانم هایی كه كمتر از یكبار در روز میوه و سبزی مصرف می كردند 41% كمتر است (خطر نسبی = 0.59: 95% فاصله اطمینان=1.34-0.26). هنگامی كه مصرف میوه و سبزی به طور جداگانه بررسی شد، افرادی كه بیش از 75 بار در ماه، میوه یا سبزی مصرف می كردند، به ترتیب خطر نسبی 0.59 (95% فاصله اطمینان: 1.25-0.27) و 0.06 (95% فاصله اطمینان: 1.17-0.31) نسبت به افرادی داشتند كه كمتر از 11 بار در ماه میوه یا سبزی مصرف می كردند. در بین میوه های مختلف، بیشترین نقش محافظتی در موز پیدا شد (P تست والد =0.05). در بین سبزی های مختلف، بیشترین نقش پیشگیری كننده در سبزی های ریشه ای مشاهده شد (P تست والد= 0.03). همچنین خطر ابتلا به كارسینومای سلول كلیوی با افزایش مصرف كلم سفید كاهش یافت (P تست روندی= 0.07). به علاوه، مصرف روزانه یك بار یا بیشتر سبزی سالادی تا 40% شانس ابتلا به سرطان را كاهش داد (در مقایسه با افرادی كه این سبزی ها را مصرف نمی كردند).نتیجه گیری: به طور خلاصه، نتایج این مطالعه نشان می دهد كه مصرف بالای میوه و سبزی، خطر ابتلا به كارسینومای سلول كلیوی را كاهش می دهد.

كلید واژه: كارسینومای سلول كلیوی، میوه، سبزی، زنان

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:فایل word ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به کارسینومای سلول کلیوی در زنان 40 تا 76 ساله سوئدی
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به فایل word ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به کارسینومای سلول کلیوی در زنان 40 تا 76 ساله سوئدی را در ادامه مطلب ببینید
فایل word ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به کارسینومای سلول کلیوی در زنان 40 تا 76 ساله سوئدی

دانلود این فایل

ends

فایل word مطالعه هیستوشیمی تغییرات بافتی کبد در دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی

فایل word مطالعه هیستوشیمی تغییرات بافتی کبد در دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مطالعه هیستوشیمی تغییرات بافتی کبد در دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مطالعه هیستوشیمی تغییرات بافتی کبد در دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مطالعه هیستوشیمی تغییرات بافتی کبد در دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مطالعه هیستوشیمی تغییرات بافتی کبد در دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: دیابت ملیتوس بیمای متابولیك شایعی است كه به علت نارسایی در ترشح انسولین و یا نقص در مجموعه عواملی كه در عملكرد آن دخیل هستند، به وجود می آید. هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی دیابت می توانند اختلالات ساختمانی و فیزیولوژیك زیادی را در دستگاههای بدن ایجاد كنند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تغییرات هیستوشیمی كبدی در دیابت القاشده با استرپتوزوتوسین در یك مدل تجربی (موش صحرایی) انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 60 سر موش صحرایی بالغ نر از نژاد Sprague Dawley با وزن 250 ± 20 گرم انتخاب شدند و به دوگروه شاهد ( 15 سر) و آزمایش (45 سر) تقسیم شدند. هر كدام از گروهها به سه زیر گروه 2، 8 ، و 16 هفته ای تقسیم شدند. موش ها از نظر درجه حرارت، میزان رطوبت، دوره تاریكی و روشنایی و دسترسی آزاد به آب و مواد غذایی در شرایط استاندارد قرار گرفتند. موش های گروه آزمایش با تزریق داخل صفاقی 60mg/kg استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. موش های گروه شاهد همان حجم نرمال سالین دریافت كردند؛ سپس در موعد مقرر از كبد هر دو گروه، نمونه برداری شد و مطابق روشهای معمول بافت شناسی پاساژ و بلوك های پارافینی تهیه و برشگیری انجام شد. برشهای فوق با رنگ آمیزیهای هماتوكسیلن و ائوزین، پاس ، آلسین بلو با pH=2.5 و لكتین PNA مورد مطالعه قرار گرفتند. لكتین به میزان 10 میكروگرم به ازای هر میلی لیتر در بافر فسفات با pH=6.6 رقیق شد.یافته ها: نتایج این مطالعه وجود دی ساكارید گالاكتوز/ ان استیل گالاكتوز آمین را به میزان بسیار كم در گروه آزمایش (دیابتی) در پوشش مجاری صفرایی و به فرم ساب اندوتلیال در ورید مركز لبولی نشان داد. در رنگ آمیزی پاس، حضور دانه های گلیكوژن در گروههای شاهد و آزمایش در هپاتوسیت های كبدی دیده شد. میزان گلیكوژن در هپاتوسیت های ردیف های محیطی لبول های كبدی بیشتر از سلول های ردیفهای مركزی بخصوص در گروه 16 هفته ای بود؛ در گروههای دیابتی درجاتی از احتقان كبدی مشاهده شد.نتیجه گیری: به نظر می رسد تغییرات كبدی در دیابت وابسته به زمان بوده و این تغییرات در عناصر عروقی و مجاری صفراوی و هپاتوسیت های كبدی دیده می شود. مطالعات بیشتر نقش این تغییرات ساختمانی را در پاتوژنز دیابت نشان خواهد داد.

كلید واژه: دیابت ملیتوس، كبد، پاس، لكتین، موش صحرایی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی فایل word مطالعه هیستوشیمی تغییرات بافتی کبد در دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

فایل word مطالعه هیستوشیمی تغییرات بافتی کبد در دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی

دانلود این فایل

ends

فایل word رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واکنش دانشجویان در دو نوبت صبح و عصر

فایل word رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واکنش دانشجویان در دو نوبت صبح و عصر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واکنش دانشجویان در دو نوبت صبح و عصر دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واکنش دانشجویان در دو نوبت صبح و عصر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واکنش دانشجویان در دو نوبت صبح و عصر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واکنش دانشجویان در دو نوبت صبح و عصر :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تازه هاي علوم شناختي

تعداد صفحات :9

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واكنش در دو نوبت صبح و عصر بود. همچنین مطالعه تفاوت عملكرد دانشجویان در زمان واكنش صبح و عصر هدف دیگر پژوهش بود.روش: در یك بررسی مقطعی، 65 دانشجوی دانشگاه اصفهان (36 دختر و 29 پسر) به صورت در دسترس برای مطالعه انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارت بودند از پرسشنامه صبحگاهی – عصرگاهی، و آزمون زمان واكنش دیداری. به منظور بررسی دخالت زمان روز در عملكرد افراد، آزمون زمان واكنش در دو نوبت ساعت نه صبح و سه بعدازظهر اجرا شد.یافته ها: بین نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واكنش همبستگی وجود نداشت. همچنین میانگین نمرات زمان واكنش در دو نوبت اجرا (صبح و عصر) تفاوتی نداشت. تحلیل واریانس نیز نشان داد كه میانگین نمرات دختران و پسران در تیپ شبانه روزی تفاوت دارد (p<0.006)، اما تفاوت عملكرد دو جنس در زمان واكنش معنی دار نبود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد كه بین عملكرد افراد در آزمون زمان واكنش و تیپ شبانه روزی رابطه وجود ندارد. از آنجا كه نمرات تیپ شبانه روزی گروه نمونه این مطالعه در هیچ كدام از دو گروه انتهایی صبحگاهی یا عصرگاهی قرار نداشته است، ممكن است نتایج آزمون زمان واكنش تحت تاثیراین عامل قرار گرفته باشد و چنانچه نمونه ای از دو طیف انتهایی (صبحگاهی و عصرگاهی) انتخاب و عملكرد آنها بررسی شود، ممكن است نتایج متفاوتی به دست آید.

كلید واژه: تیپ شبانه روزی، زمان واكنش ساده، زمان واكنش تشخیصی، زمان واكنش انتخابی، پرسشنامه صبحگاهی – عصرگاهی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واکنش دانشجویان در دو نوبت صبح و عصر آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واکنش دانشجویان در دو نوبت صبح و عصر و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل word رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واکنش دانشجویان در دو نوبت صبح و عصر

دانلود این فایل

ends