فایل word اثر تحریک تخمک گذاری بر روی لانه گزینی و رشد جنین های موش

فایل word اثر تحریک تخمک گذاری بر روی لانه گزینی و رشد جنین های موش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word اثر تحریک تخمک گذاری بر روی لانه گزینی و رشد جنین های موش دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر تحریک تخمک گذاری بر روی لانه گزینی و رشد جنین های موش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر تحریک تخمک گذاری بر روی لانه گزینی و رشد جنین های موش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر تحریک تخمک گذاری بر روی لانه گزینی و رشد جنین های موش :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تاثیر تحریک تخمک گذاری با گنادوتروپین ها بر میزان لانه گزینی و رشد جنین پس از انتقال بلاستوسیست ها به رحم موش و مقایسه میزان پذیرندگی آندومتر پس از منتقل کردن تعداد متفاوتی بلاستوسیست به هر کدام از شاخ های رحم موش سوری میباشد.مواد و روش ها: موشهای ماده NMRI با سن 3-2 ماه به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. در هر گروه نیز موش ها به دو گروه دهنده و گیرنده تقسیم بندی شدند. موش های دهنده هر دو گروه و موش های گیرنده گروه تجربی با PMSG/hCG تحریک تخمک گذاری شدند. بلاستوسیست های به دست آمده به صورت 5 و 10 عدد به طور جداگانه به ترتیب به شاخ های چپ و راست رحم موش های گیرنده حاملگی کاذب تحریک تخمک گذاری شده (گروه تجربی) و تحریک تخمک گذاری نشده (گروه کنترل) منتقل شدند. موش های گیرنده هر دو گروه در روز 14 حاملگی کشته شده و از نظر میزان لانه گزینی و رشد و وزن جنین ها مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: تغییر معنی داری در میزان جنین های رشد یافته در موش های تحریك تخمك گذاری شده (1/6 درصد) در مقایسه با موش های گروه كنترل (3/7 درصد) مشاهده نشد. میزان جنین های رشد یافته در شاخ چپ رحم (13 درصد در گروه كنترل و 4/11 درصد در گروه تجربی) به طور معنی داری بیشتر از شاخ راست (5/4 درصد در گروه كنترل و 5/3 درصد در گروه تجربی) بود (05/(P<0 تعداد جنین های رشد نیافته در گروه تجربی (4/10 درصد) نسبت به گروه كنترل (3/12 درصد) و تعداد جنین های رشد نیافته در شاخ راست (14 درصد در گروه كنترل و 4/11 درصد در گروه تجربی) نسبت به شاخ چپ (9 درصد در گروه كنترل و 5/8 درصد در گروه تجربی) تغییر معنی داری نداشت. هم چنین تغییر معنی داری در میانگین وزن جنین های به دست آمده در گروه تجربی و کنترل دیده نشد.استنتاج: احتمالا تحریك تخمك گذاری نمی تواند باعث كاهش میزان لانه گزینی و رشد جنین شود. همچنین در صورت انتقال تعداد زیادی جنین به شاخ رحم، پذیرندگی آندومتر كم شده، میزان لانه گزینی كاهش می یابد.

كلید واژه: لانه گزینی، تحریک تخمك گذاری، انتقال جنین

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word اثر تحریک تخمک گذاری بر روی لانه گزینی و رشد جنین های موش آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word اثر تحریک تخمک گذاری بر روی لانه گزینی و رشد جنین های موش و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل word اثر تحریک تخمک گذاری بر روی لانه گزینی و رشد جنین های موش

دانلود این فایل

ends