فایل word مقایسه تکاملی سویه های اشریشیاکلی دارای ژن eae در ایران با سویه های دیگر مناطق، بر اساس تعیین جایگاه ورودی عامل LEE

فایل word مقایسه تکاملی سویه های اشریشیاکلی دارای ژن eae در ایران با سویه های دیگر مناطق، بر اساس تعیین جایگاه ورودی عامل LEE

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقایسه تکاملی سویه های اشریشیاکلی دارای ژن eae در ایران با سویه های دیگر مناطق، بر اساس تعیین جایگاه ورودی عامل LEE دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقایسه تکاملی سویه های اشریشیاکلی دارای ژن eae در ایران با سویه های دیگر مناطق، بر اساس تعیین جایگاه ورودی عامل LEE کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقایسه تکاملی سویه های اشریشیاکلی دارای ژن eae در ایران با سویه های دیگر مناطق، بر اساس تعیین جایگاه ورودی عامل LEE،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقایسه تکاملی سویه های اشریشیاکلی دارای ژن eae در ایران با سویه های دیگر مناطق، بر اساس تعیین جایگاه ورودی عامل LEE :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :13

مقدمه و هدف: با توجه به تحقیقات زیادی كه روی بیماریزایی و عوامل بوجود آورنده اسهال صورت گرفته، هنوز هم اسهال یك معضل بهداشتی در كشورهای در حال توسعه محسوب می شود كه این امر، انجام مطالعات بیش تر در این زمینه توجیه می كند. سویه های اشریشیاكلی انتروپاتوژنیك (EPEC) و انتروهموراژیك (EHEC) از عوامل مهم ایجاد كننده اسهال هستند كه بسیاری از فاكتورهای بیماریزایی آن ها روی جزیره پاتوژنسیته LEE قرار دارد. ژن eae مهم ترین ژن در عامل LEE است كه نقش اصلی را در ایجاد ضایعه بافتی (attaching-effacing: A/E) در روده دارد. این ژن دارای دو ناحیه ثابت و متغیر است كه ناحیه متغیر آن، عامل تنوع این ژن می باشد. محل ورود عامل LEE دركروموزم باكتری اغلب یكی از سه جایگاه PheV, PheU, SelC می باشد و بررسی محل ورود آن می تواند در مراحل مختلف تكامل میكروبی را نشان دهد.روش كار: این مطالعه روی 320 سویه اشریشیاكلی جدا شده از مركز طبی كودكان تهران صورت گرفت. در ابتدا واكنش PCR برای تشخیص ژن eae و سپس برای تعیین نوع این ژن صورت گرفت و برای تایید نوع این ژن، واكنش PCR-RFLP با آنزیم محدود كننده PstI انجام شد. روش تعیین سروگروپ O برای شناسایی سویه های اشریشیاكلی انتروپاتوژنیك و واكنش PCR ژن Stx (شیگاتوكسین) برای شناسایی سویه های اشریشیاكلی انتروهموراژیک صورت گرفت. در نهایت واكنش PCR برای تعیین جایگاه ورودی عامل LEE در جایگاههای PheV, PheU, SelC روی سویه های مذكور انجام گرفت.یافته ها: ژن eae در 11.8 درصد سویه ها، تیپ a1 در 15.7 درصد، 2 در 2.6 درصد، 1 در 23.6 درصد، 2 در 10.5 درصد و تیپ در 2.6 درصد از سویه های دارای این ژن وجود داشت. 44.7 درصد سویه ها نیز در دسته غیر قابل تایپ قرار گرفتند. با روش تعیین سروگروپ O، 42.1 درصد سویه های دارای ژن eae در دسته اشریشیاكلی های انتروپاتوژنیك قرار گرفتند و بدلیل عدم وجود ژن Stx در سویه های دارای ژن eae، باقیمانده سویه ها (57.9 درصد) در دسته اشریشیاكلی های (AEEC) Attaching-effacing قرار گرفتند. تعیین جایگاه ورودی عامل LEE نشان داد كه در 47.61 درصد سویه ها این عامل در SelC، 42.87 درصد سویه ها در PheU و 9.52 درصد سویه ها در PhV وارد شده است.بحث: با توجه به اینكه در این مطالعه، مانند برخی مطالعات دیگر، درصدی از سویه ها (17 سویه از 38 سویه) در دسته سویه های غیر قابل تایپ قرار گرفتند، احتمال وجود تیپ های جدید كه تاكنون گزارش نشده اند در سویه های غیر قابل تایپ این مطالعه وجود دارد. نتایج مقایسه تشخیص و تعیین تیپ ژن eae با مطالعات مشابه در این زمینه نشان داد كه علی رغم تفاوت در درصد جداسازی سویه های مذكور، این تفاوت خیلی بارز نیست. نتایج تعیین جایگاه ورودی عامل LEE نشان داد كه عامل LEE تمام سویه های دارای تیپ eae و تنها سویه دارای تیپ eae در SelC و سویه های دارای تیپ eae در PheV یا PheV وارد شده اند كه این نتایج با نتایج دیگر مناطق تطبیق داشت. بنابراین به احتمال زیاد این سویه ها از لحاظ تكاملی به یكدیگر نزدیك می باشند.

كلید واژه: اسهال، جزیره پاتوژنسیته، ژن، تیپ، سروگروپ، جایگاه ورودی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word مقایسه تکاملی سویه های اشریشیاکلی دارای ژن eae در ایران با سویه های دیگر مناطق، بر اساس تعیین جایگاه ورودی عامل LEE وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word مقایسه تکاملی سویه های اشریشیاکلی دارای ژن eae در ایران با سویه های دیگر مناطق، بر اساس تعیین جایگاه ورودی عامل LEE

دانلود این فایل

ends