فایل word اثر زمان و مقادیر کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم

فایل word اثر زمان و مقادیر کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word اثر زمان و مقادیر کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر زمان و مقادیر کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر زمان و مقادیر کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر زمان و مقادیر کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :10

این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه واقع در شمال شرقی استان گلستان در طول شرقی 55o 57″ و عرض شمالی 37o 48، در شرایط دیم با ارتفاع 430 متر از سطح دریا، بافت خاك سیلتی لوم تا سیلتی كلی لوم، بارش متوسط سالیانه 330 میلیمتر و اسیدیته خاك در حد خنثی، انجام شد. این طرح به صورت طرح كرت های یكبار خردشده اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: میزان بذر (2، 4 و 6 كیلوگرم در هكتار) و تاریخ كاشت به فواصل پانزده روز (نیمه دوم بهمن ماه و نیمه اول اسفند ماه) در نظر گرفته شد. درصد جوانه زنی بذر در آزمایشگاه با كشت در پتریدیش تعیین و بر اساس آن میزان بذر مورد نیاز در هر كرت تعیین گردید. در طی رشد مراحل رشد ثبت گردید. برای محاسبه تولید بذر در واحد سطح، در زمان رسیدگی بذر، از وسط كرت ها نمونه برداری انجام شد. برای انداره گیری مولفه های طول سنبله، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله از وسط هر كرت پنج بوته به صورت تصادفی انتخاب شد. طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در هر بوته تحت تاثیر تاریخ كاشت قرار نگرفت، اما تحت تاثیر میزان كاشت بذر قرار گرفته و به ترتیب در سطح احتمال 5، 1 و 1 درصد اختلاف معنی داری را نشان دادند. شاخص برداشت (HI) در سطح احتمال 1 و 5 درصد اختلاف معنی داری نداشت و تحت تاثیر میزان كشت بذر و تاریخ كشت قرار نگرفت. تاریخ كاشت اثر معنی داری بر عملكرد بذر نداشت، اما بر اساس نتایج بدست آمده اثر میزان كاشت بذر بر عملكرد بذر در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری داشت و بالاترین عملكرد در میزان كاشت 6 كیلوگرم در هكتار بدست آمد.

كلید واژه: Plantago ovata، تاریخ كشت، عملكرد، دیم

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی فایل word اثر زمان و مقادیر کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word اثر زمان و مقادیر کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word اثر زمان و مقادیر کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم

دانلود این فایل

ends