فایل word تاثیر لوپرلایداستات بر فراساختار سلولهای زایا در موش نر بالغ

فایل word تاثیر لوپرلایداستات بر فراساختار سلولهای زایا در موش نر بالغ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تاثیر لوپرلایداستات بر فراساختار سلولهای زایا در موش نر بالغ دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تاثیر لوپرلایداستات بر فراساختار سلولهای زایا در موش نر بالغ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثیر لوپرلایداستات بر فراساختار سلولهای زایا در موش نر بالغ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تاثیر لوپرلایداستات بر فراساختار سلولهای زایا در موش نر بالغ :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: اسپرماتوژنز فرآیندی كاملا وابسته به هورمون به ویژه گنادوتروپینها می باشد و بدیهی است هر گونه تغییر در میزان این هورمونها می تواند در اسپرماتوژنز موثر باشد. آنالوگ های هورمون های آزاد کننده گنادوتروپین نیز می توانند محور هیپوفیزی – گنادی را مختل نمایند. لذا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تغییرات فراساختاری و هیستولوژیک سلول های اسپرماتوژنیک و اسپرمیوژنیک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی ترانسمیشن به دنبال تجویز یک دوز لوپرلاید استات (یکی از آنالوگ های هورمون آزاد کننده گنادوتروپین) در موش بالغ می باشد.روش بررسی: در مطالعه حاضر 24 موش بالغ 8 هفته به 3 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل، هیچ دارویی دریافت نكردند اما حیوانات در گروه دوم و سوم به ترتیب یك دوز 0.2ml کربوکسی متیل سلولز و 7.6mg/kg لوپرلایداستات به صورت زیر جلدی دریافت كردند. پس از گذشت 5 هفته بیضه موشها خارج و برای مطالعه سلول های زایای لوله سمی نیفروس و مطالعه مورفولوژی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی ترانسمیشن و نوری مورد استفاده قرار گرفت. همه نمونه ها از نظر مورفولوژی مقایسه شدند و با روش آزمون ANOVA مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.نتایج: در نتایج میکروسکوپ الکترونی، در گروه آزمایش بیشترین تغییرات در سلول های اسپرمیوژنیک یافت شد. در بیشتر اسپرماتیدها، هسته و آکروزوم تغییر شكل یافته بود. در برخی اسپرماتیدهای در حال تمایز وزیکول های آکروزومی در هسته دیده می شد؛ ضمن اینکه تخصص یافتگی اکتوپلاسمیک در برخی نواحی به صورت نسبی حذف شده بود. در اسپرماتیدهای دراز، فلاژلها غیر طبیعی بودند و غلاف فیبروزه آنها به صورت غیر ممتد بود. در مشاهدات میكروسكوپ نوری وضعیت تکامل اسپرماتوژنز بر اساس جدول جانسن در گروه کنترل، شم و آزمایش به ترتیب 53/0±1/8، 82/0±04/8 و 57/0±01/7 بود؛ که در گروه آزمایش کاهش معنی دار داشت (01/0>p). همچنین تمام شاخص های هیستومتری در لوله های سمینیفروس در مقایسه با دو گروه دیگر کاهش معنی دار داشت (01/0>p).نتیجه گیری: تزریق یک دوز 7.6mg/kg لوپرلاید استات در طی یک سیکل اسپرماتوژنز با اثرات سو براسپرماتوژتز همراه می باشد و به نظر می رسد که لوپرلایداستات دارای بیشترین اثر بر روی اسپرمیوژنز یا فرآیند تغییر شکل اسپرماتیدهای گرد به دراز می باشد.

كلید واژه: اسپرماتوژنز، هورمون های آزاد كننده گنادوتروپین، اسپرمیوژنز، لوپرلاید استات، موش، میكروسكوپ الكترونیك، سلول زایا، ناباروری مردان

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word تاثیر لوپرلایداستات بر فراساختار سلولهای زایا در موش نر بالغ آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word تاثیر لوپرلایداستات بر فراساختار سلولهای زایا در موش نر بالغ هدایت میشوید
فایل word تاثیر لوپرلایداستات بر فراساختار سلولهای زایا در موش نر بالغ

دانلود این فایل

ends