فایل word اکتشافات ژئوشیمیایی و مطالعه کانیهای سنگین رسوبات رودخانه ای در برگه توپوگرافی 1:50000 برندق، شمال خاور زنجان، ایران

فایل word اکتشافات ژئوشیمیایی و مطالعه کانیهای سنگین رسوبات رودخانه ای در برگه توپوگرافی 1:50000 برندق، شمال خاور زنجان، ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word اکتشافات ژئوشیمیایی و مطالعه کانیهای سنگین رسوبات رودخانه ای در برگه توپوگرافی 1:50000 برندق، شمال خاور زنجان، ایران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اکتشافات ژئوشیمیایی و مطالعه کانیهای سنگین رسوبات رودخانه ای در برگه توپوگرافی 1:50000 برندق، شمال خاور زنجان، ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اکتشافات ژئوشیمیایی و مطالعه کانیهای سنگین رسوبات رودخانه ای در برگه توپوگرافی 1:50000 برندق، شمال خاور زنجان، ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اکتشافات ژئوشیمیایی و مطالعه کانیهای سنگین رسوبات رودخانه ای در برگه توپوگرافی 1:50000 برندق، شمال خاور زنجان، ایران :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم زمين

تعداد صفحات :18

برگه توپوگرافی 1:50000 برندق، در شمال خاوری استان زنجان و جنوب خاوری استان اردبیل، بخشی از حوزه چند فلزی طارم- هشتجین است. نتایج اولیه حاصل از اكتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در برندق، منجر به شناسایی بی هنجاریهایی از عناصر مختلف گردید. كنترل بی هنجاریهای ژئوشیمیایی از طریق مطالعات كانیهای سنگین در رسوبات آبراهه ای و نمونه های كانی سازی شده و دگرسان شده در سطح برونزدها انجام گرفت. مهم ترین كانیهای سنگین شناسایی شده شامل هماتیت، گوتیت، پیریت، باریت، ایلمنیت، مس طبیعی، روی طبیعی، مالاكیت، مولیبدنیت، اولیژیست، لیمونیت، سرب طبیعی، سروسیت،‌ گالن،‌ اسمیت سونیت،‌ ماركاسیت،‌ كریزوكلا، روتیل، زیركن، پیروكسن، آمفیبول و آپاتیت هستند. كانیهای سنگین فلزی شناسایی شده عمدتا در ارتباط تنگاتنگ با مناطقی با دگرسانی گسترده و كانی سازیهای رگه ای و پراكنده می باشند. تجزیه بعضی از نمونه های لیتوژئوشیمیایی برداشت شده از محدوده بی هنجاریها، برای عناصری مانند Ba، Zn، Cu، Sr، Mo و Be عیار قابل ملاحظه ای نشان دادند. بیشتر مناطق بی هنجار منطبق بر زونهای دگرسانی ناحیه هستند. براساس شواهد صحرایی و مطالعات كانی شناسی، این دگرسانیها به دو گروه كاملا مجزا قابل تفكیك می باشند: 1) دگرسانیهای اسید- سولفاتی مرتبط با زونهای برشی منطقه كه شامل زونهای سیلیسی، آلونیتی، آرژیلیك پیشرفته، فیلیك و پروپیلیتیك بوده و 2) دگرسانیهای با pH خنثی كه عمدتا در حاشیه رودخانه قزل اوزن واقع شده و شامل زونهای آرژیلیك، كالك سیلیكاتی و زئولیتی می باشند. تلفیق یافته های حاصل از تجزیه های شیمیایی،‌ مطالعات كانیهای سنگین، سنگ نگاری نمونه های كانی سازی شده و دگرسان شده، و روابط صحرایی، منجر به شناسایی ده محدوده بی هنجاری شد كه بعضی از آنها در جنوب و حاشیه رودخانه قزل اوزن پتانسیل معدنی بیشتر دارند. انطباق نقشه بی هنجاریهای نهایی با نقشه چگالی گسلهای ناحیه برندق نشان می دهد كه همبستگی خوبی میان آنها وجود دارد و احتمالا دال بر نقش مهم گسلها در ایجاد این بی هنجاریهاست. نتایج كلی به دست آمده از بررسیهای ژئوشیمیایی نشان می دهند كه بی هنجاریهای شناسایی شده عمدتا متعلق به عناصر Pb, Bi, Au, W, Ag, As, Sb, Sn بوده كه می توانند به عنوان عناصر ردیاب مهم در اكتشاف كانسارهای طلا و نقره اپی ترمال و همچنین كانسارهای چند فلزی طلا- نقره- مس- سرب- روی به كار روند.

كلید واژه: بی هنجاری ژئوشیمیایی، كانیهای سنگین، رودخانه قزل اوزن، برندق

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word اکتشافات ژئوشیمیایی و مطالعه کانیهای سنگین رسوبات رودخانه ای در برگه توپوگرافی 1:50000 برندق، شمال خاور زنجان، ایران وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word اکتشافات ژئوشیمیایی و مطالعه کانیهای سنگین رسوبات رودخانه ای در برگه توپوگرافی 1:50000 برندق، شمال خاور زنجان، ایران

دانلود این فایل

ends