فایل word مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید

فایل word مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :8

مقدمه: محصولات سفید كننده دندان ممكن است بر خواص مختلف مواد ترمیمی از جمله سختی ‌آنها تاثیر داشته باشند. هدف از این مطالعه اثرات دو عامل سفید كننده دندان خانگی كیمیا 16% و اپالسنس15% بر سختی یك نوع كامپوزیت مایكرو هایبرید است.مواد و روش ها: در مطالعه موازی مداخله گرانه، سی نمونه استوانه‌ای شكل به قطر 5mm و ارتفاع 2mm از كامپوزیت مایكروهایبرید نوری Z250 (3 M,Dental Products,USA) تهیه و به سه گروه درمانی شامل گروه كنترل، گروه سفید كننده كیمیا و گروه سفید كننده اپالسنس تقسیم شدند. نمونه‌های گروه كنترل به مدت 2 هفته در آب مقطر نگهداری شدند. نمونه‌های گروه دوم روزانه یك ساعت به مدت 2 هفته تحت تاثیر ماده سفید كننده كیمیا 16% و نمونه‌های گروه سوم به همین شكل ولی تحت تاثیر عامل اپالسنس 15% قرار داده شدند. پس از درمان، ریز سختی نمونه‌ها با استفاده از روش سختی سنجی ویكرز تحت نیروی 500 گرم و به مدت 15 ثانیه اندازه گیری شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون ANOVAو Tukey آنالیز آماری گردید (a=0.05).یافته ها: میانگین سختی كامپوزیت در گروه كنترل، كیمیا و اپالسنس به ترتیب برابر 97.93±4.59 (KgF/mm2) ، 95.56±2.75 و 86.57±2.59 بدست آمد. عمل سفید كردن موجب كاهش سختی كامپوزیت شد ولی این كاهش در گروه كیمیا در مقایسه با گروه كنترل معنی دار نبود (P=0.280). سختی گروه اپالسنس در مقایسه با دو گروه دیگر بطور فاحشی كمتر بود (P=0.000).نتیجه گیری: عامل سفید كننده خانگی كیمیا در مقایسه با عامل اپالسنس از نظر كاهش سختی سطحی كامپوزیت Z250 مطلوب تر می باشد.

كلید واژه: سفید كردن دندان، كامپوزیت، ریزسختی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:فایل word مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به فایل word مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید را در ادامه مطلب ببینید
فایل word مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید

دانلود این فایل

ends