فایل word بررسی تاثیر خم کردن سر و گردن پس از لوله گذاری داخل تراشه بر روی فشار داخل چشم و پاسخ های قلبی عروقی و تنفسی در بیماران تحت جراحی آ ب مروارید چشم

فایل word بررسی تاثیر خم کردن سر و گردن پس از لوله گذاری داخل تراشه بر روی فشار داخل چشم و پاسخ های قلبی عروقی و تنفسی در بیماران تحت جراحی آ ب مروارید چشم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی تاثیر خم کردن سر و گردن پس از لوله گذاری داخل تراشه بر روی فشار داخل چشم و پاسخ های قلبی عروقی و تنفسی در بیماران تحت جراحی آ ب مروارید چشم دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر خم کردن سر و گردن پس از لوله گذاری داخل تراشه بر روی فشار داخل چشم و پاسخ های قلبی عروقی و تنفسی در بیماران تحت جراحی آ ب مروارید چشم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی تاثیر خم کردن سر و گردن پس از لوله گذاری داخل تراشه بر روی فشار داخل چشم و پاسخ های قلبی عروقی و تنفسی در بیماران تحت جراحی آ ب مروارید چشم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی تاثیر خم کردن سر و گردن پس از لوله گذاری داخل تراشه بر روی فشار داخل چشم و پاسخ های قلبی عروقی و تنفسی در بیماران تحت جراحی آ ب مروارید چشم :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: در عمل جراحی آب مروارید پس از القای بیهوشی و لوله گذاری داخل تراشه اقدام به پرپ و درپ ناحیه اطراف چشم می شود. بدین منظور معمولا سر و گردن بیمار تا حد 30 الی 45 درجه خم می گردد. خم كردن گردن باعث جا به جایی نوك لوله تراشه به سمت كارینا شده و تحریك مخاط تراشه ناشی از آن، به ویژه در شرایط بیهوشی عمومی سبك می تواند منجر به سرفه غیر موثر، افزایش فشار داخل چشمی، لارنگواسپاسم و یا برونكواسپاسم گردد. اسپاسم حنجره و كلیه قسمت های تحریك پذیر تراشه، شاید اثراتی روی فشار انتهای بازدمی دی اكسیدكربن و نیز درصد اشباع محیطی اكسیژن – هموگلوبین خون شریانی داشته باشد. بنابراین در این مطالعه ما به بررسی تاثیر خم كردن سر و گردن پس از لوله گذاری تراشه بر روی ضربان قلب، فشار خون سیستولی و دیاستولی، فشار انتهای بازدمی دی اكسیدكربن، درصد اشباع محیطی اكسیژن هموگلوبین خون شریانی و فشار داخل چشم در بیمارانی كه تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گرفتند، پرداختیم. مواد و روش ها: دریك مطالعه از نوع كار آزمایی بالینی دو سویه كور، تعداد 106 بیمار با وضعیت فیزیكی یك و دو بر اساس رتبه بندی انجمن بیهوشی آمریكا (A.S.A) و سن بین 80-40 سال وارد مطالعه شدند. القای بیهوشی با تیوپنتال سدیم، لیدوكائین و فنتانیل انجام شد. جهت تسهیل لوله گذاری 0.5 میلی گرم بر كیلوگرم آتراكوریوم تزریق شد. در دقایق، 1، 2 و 5 پس از خم كردن سر و گردن سرعت ضربان قلب، فشار خون سیستول، دیاستول، فشار انتهای بازدمی دی اكسیدكربن، درصد اشباع محیطی اكسیژن هموگلوبین خون شریانی و فشار داخل چشمی ارزیابی شد. اطلاعات توسط آزمون های آماری مجذور كای و t-test مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی، سرعت ضربان قلب و فشار داخل چشمی پس از لوله گذاری تراشه و خم كردن سر و گردن در مقایسه با مقادیر پایه افزایش معنی دار (P<0.05) و فشار انتهای بازدمی دی اكسیدكربن، درصد اشباع محیطی اكسیژن هموگلوبین خون شریانی پس از لوله گذاری تراشه در دقایق 1 و 2 پس از خم كردن سر و گردن كاهش معنی داری نشان دادند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، در جراحی آب مروارید تحت بیهوشی عمومی، جا به جایی لوله تراشه بر اثر خم كردن سر و گردن باعث تغییرات قابل توجهی در سرعت ضربان قلب، فشار خون سیستول و دیاستول، فشار انتهای بازدمی دی اكسیدكربن، درصد اشباع محیطی اكسیژن هموگلوبین خون شریانی و فشار داخل چشمی گردید. لذا پیشنهاد می شود در این گونه موارد، مانیتورینگ كافی از نظر متغیرهای ذكر شده به عمل آید.

كلید واژه: له گذاری تراشه، فشار داخل چشمی، وضعیت سر و گردن، پاسخ های پرسور، پاسخ های تنفسی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:فایل word بررسی تاثیر خم کردن سر و گردن پس از لوله گذاری داخل تراشه بر روی فشار داخل چشم و پاسخ های قلبی عروقی و تنفسی در بیماران تحت جراحی آ ب مروارید چشم
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به فایل word بررسی تاثیر خم کردن سر و گردن پس از لوله گذاری داخل تراشه بر روی فشار داخل چشم و پاسخ های قلبی عروقی و تنفسی در بیماران تحت جراحی آ ب مروارید چشم را در ادامه مطلب ببینید
فایل word بررسی تاثیر خم کردن سر و گردن پس از لوله گذاری داخل تراشه بر روی فشار داخل چشم و پاسخ های قلبی عروقی و تنفسی در بیماران تحت جراحی آ ب مروارید چشم

دانلود این فایل

ends