فایل word تاثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorious L)

فایل word تاثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorious L)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تاثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorious L) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تاثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorious L) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorious L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تاثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorious L) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات :14

زمانی كه در یك گیاه در اثر عمل فتوسنتز، محصول خشك تولید می شود در حقیقت مقداری از انرژی نورانی جذب شده، در تركیبات شیمیایی و هیدرات كربن ذخیره می شود. وجود این تركیبات نشانه كاربرد انرژی نورانی در جریان عمل كربن گیری است. چنانچه آب و مواد غذایی به اندازه كافی در دسترس گیاه باشد، مقدار ماده خشك تولید شده بستگی تام اولا به مقدار نوری كه به سطح قسمتهای سبز گیاه تابیده شده و ثانیا به كارایی مصرف نور دارد. به منظور بررسی ارتباط بین زمان و آرایش كشت با نحوه انتقال و استهلاك نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ، این مطالعه در سال 1379 در ایستگاه تحقیقات كشاورزی كبوترآباد اصفهان انجام پذیرفت. پنج رقم و لاین گلرنگ در دو زمان كاشت 15 فروردین و 15 تیرماه به ترتیب به عنوان كشت بهاره و تابستانه و هر كدام در سه تراكم 400 هزار، 200 هزار و 133 هزار بوته در هكتار در قالب طرح آزمایشی كرتهای دوبار خرد شده با چهار تكرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه جذب نور در تمام عمق كنوپی برای همه ارقام و لاینهای مورد بررسی در كشت بهاره بیشتر از كشت تابستانه بود. در كشت بهاره رقم اراك 2811 با جذب 829 وات بر متر مربع بیشترین میزان جذب نور را در مرحله گلدهی نشان داد. در كشت تابستانه نیز لاین شماره یك بدون اختلاف فاحش با رقم اراك 2811- حایز بیشترین میزان استهلاك نور در عمق كنوپی بود. توانایی كلیه ارقام و لاینهای مورد بررسی در جذب تشعشات خورشیدی متاثر از تراكم بوته بود. بطوریكه بیشترین تراكم بوته موجود بیشترین میزان جذب نور را به همراه داشت. لاین شماره یك از نظر توانایی جذب نور توسط نیمه فوقانی جامعه گیاهی بطور محسوسی ضعیف تر از ارقام ژیلا و اراك 2811 دیده شد. میزان وزن خشك بوته و عملكرد دانه متاثر از میزان كل جذب نور بوده و سهم نیمه بالایی و پایینی در جوامع گیاهی حاصل از ارقام مختلف در این باره تفاوت نشان داد. تاثیر تراكم بوته در میزان ضریب خاموشی (K) از طریق تغییر در شاخص سطح برگ (LAI) اعمال شد و بیشترین تراكم موجود در هر دو كشت بهاره و تابستانه به حد نساب جذب %95 از نور خورشید در تمام عمق كنوپی نزدیكتر بود.

كلید واژه: جذب نور ، شاخص سطح برگ ، ضریب خاموشی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word تاثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorious L) آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word تاثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorious L) و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل word تاثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorious L)

دانلود این فایل

ends