فایل word تعیین محل ژن های کنترل کننده کارآیی استفاده از آب و اجزای تشکیل دهنده آن در گندم در شرایط تنش آبی

فایل word تعیین محل ژن های کنترل کننده کارآیی استفاده از آب و اجزای تشکیل دهنده آن در گندم در شرایط تنش آبی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تعیین محل ژن های کنترل کننده کارآیی استفاده از آب و اجزای تشکیل دهنده آن در گندم در شرایط تنش آبی دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تعیین محل ژن های کنترل کننده کارآیی استفاده از آب و اجزای تشکیل دهنده آن در گندم در شرایط تنش آبی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تعیین محل ژن های کنترل کننده کارآیی استفاده از آب و اجزای تشکیل دهنده آن در گندم در شرایط تنش آبی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تعیین محل ژن های کنترل کننده کارآیی استفاده از آب و اجزای تشکیل دهنده آن در گندم در شرایط تنش آبی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات :12

به منظور تعیین محل ژن های كنترل كننده كارآیی استفاده از آب، شاخص برداشت و كارآیی تعرق و تعیین سهم نسبی دو صفت اخیر در واریانس كارآیی استفاده از آب، لاین های جایگزین شده كروموزومی گندم كاپله در زمینه ژنتیكی گندم بهاره چینی در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی در گلخانه دانشكده كشاورزی دانشگاه رازی كرمانشاه در شرایط تنش آبی رویانیده شدند. نتایج حاصل از تجزیه های آماری همبستگی بسیار معنی داری بین شاخص برداشت و كارآیی استفاده از آب (r=0.75**) و نیز شاخص برداشت و عملكرد دانه (r=78**) نشان داد. سهم نسبی شاخص برداشت در تغییرات كارآیی استفاده از آب (0.75) بیشتر از كارآیی تعرق بود (0.25). نظر به این كه همبستگی بالا و معنی داری نیز بین عملكرد دانه و كارآیی تعرق وجود داشت (r=0.65**)، لذا امكان انتخاب همزمان شاخص برداشت و كارآیی تعرق برای اصلاح كارآیی استفاده از آب وعملكرد دانه در شرایط تنش آبی وجود دارد. تجزیه لاین های جایگزینی برای كارایی استفاده از آب، شاخص برداشت و كارآیی تعرق نشان داد كه بیشتر ژن های كنترل كننده كارایی استفاده از آب بر روی كروموزوم 7D، كارآیی تعرق برروی كروموزوم 1D و شاخص برداشت و عملكرد دانه بر روی كروموزوم 6A قرار دارند. با توجه به سهم نسبی شاخص برداشت در تغییرات كارآیی استفاده از آب و ضریب همبستگی بالا بین شاخص برداشت و عملكرد دانه و نظر به اینكه بیشتر ژن های كنترل كننده شاخص برداشت و عملكرد دانه بر روی كروموزوم 6A قرار دارند. لذا بر طبق نتایج حاصل از این آزمایش می توان نتیجه گرفت كه كروموزوم 6A دارای اهمیت زیادی برای اصلاح همزمان كارآیی استفاده از آب، شاخص برداشت و عملكرد دانه می باشد.

كلید واژه: لاین های جایگزین شده كروموزومی، كارآیی استفاده از آب، مقاومت به خشكی، كروموزوم 6A

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word تعیین محل ژن های کنترل کننده کارآیی استفاده از آب و اجزای تشکیل دهنده آن در گندم در شرایط تنش آبی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word تعیین محل ژن های کنترل کننده کارآیی استفاده از آب و اجزای تشکیل دهنده آن در گندم در شرایط تنش آبی

دانلود این فایل

ends