فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

فایل word کارکردهای عصب - روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :9

هدف: كاستی های عصب – روانشناختی اختلال افسردگی اساسی ممكن است با خطر اقدام به خودكشی در بیماران مبتلا به این اختلال ارتباط داشته باشند. در این بررسی، كاركرد های عصب – روانشناختی بیماران افسرده اساسی دارای سابقه دست كم یك اقدام به خودكشی و بیماران افسرده اساسی بدون سابقه اقدام به خودكشی و افراد سالم مقایسه شده است.روش: در یك بررسی پس رویدادی یا علی – مقایسه ای پانزده بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی غیرسایكوتیك دارای سابقه اقدام به خودكشی، پانزده بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی غیرسایكوتیك بدون سابقه اقدام به خودكشی و پانزده آزمودنی بهنجار از نظر كاركرد عصب – روانشناختی مقایسه شدند. آزمودنی ها به شیوه در دسترس انتخاب شدند. گروه ‏ها از لحاظ متغیرهای سن، جنس و تحصیلات همتا شدند. به كمك آزمون های دسته بندی كارت های ویسكانسین (WCST)، رنگ – لغت استروپ (SC-WT)، مقیاس حافظه و كسلر تجدید نظر شده (WMS-R) و پرسش نامه افسردگی بك (BDI)، چهار حوزه كاركرد اجرایی، توجه انتخابی، حافظه دیداری و حافظه كلامی سنجیده شدند. داده ها به كمك آزمون های آماری تحلیل واریانس چند متغیری، آزمون تعقیبی توكی و روش تحلیل كوواریانس تحلیل شدند.یافته ها: بیماران افسرده اساسی غیرسایكوتیك دارای سابقه اقدام به خودكشی به طور معنی داری بدتر از دو گروه دیگر در آزمون های دسته بندی ویسكانسین (p<0.001) و رنگ – لغت استروپ (p<0.001) بودند.نتیجه گیری: نارسایی های كاركردی بیماران افسرده اساسی غیرسایكوتیك دارای سابقه اقدام به خودكشی در كاركرد اجرایی و توجه انتخابی بیش از آن چیزی است كه در اختلال افسردگی اساسی بدون سابقه اقدام به خودكشی دیده شده است. این كاستی های عصب – روانشناختی در اختلال افسردگی اساسی ممكن است یك عامل خطر برای اقدام به خودكشی باشد.

كلید واژه: افسردگی، خودکشی، کارکردهای عصب – روانشناختی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word کارکردهای عصب – روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

ends