فایل word معرفی غذای جدید لاروی جهت پرورش آنوفل استفنسی و تعیین میزان مصرف بهینه آن در انساکتوریوم ها

فایل word معرفی غذای جدید لاروی جهت پرورش آنوفل استفنسی و تعیین میزان مصرف بهینه آن در انساکتوریوم ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word معرفی غذای جدید لاروی جهت پرورش آنوفل استفنسی و تعیین میزان مصرف بهینه آن در انساکتوریوم ها دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word معرفی غذای جدید لاروی جهت پرورش آنوفل استفنسی و تعیین میزان مصرف بهینه آن در انساکتوریوم ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word معرفی غذای جدید لاروی جهت پرورش آنوفل استفنسی و تعیین میزان مصرف بهینه آن در انساکتوریوم ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word معرفی غذای جدید لاروی جهت پرورش آنوفل استفنسی و تعیین میزان مصرف بهینه آن در انساکتوریوم ها :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حكيم

تعداد صفحات :9

مقدمه: پشه آنوفل، حشره ای با اهمیت پزشكی بوده كه در نقاط مختلف ایران انتشار دارد. مطالعه هرچه بیشتر ویژگی های بیولوژیك و اكولوژیك این پشه با توجه به توانایی آن در انتقال بیماری مالاریا، پیش نیاز مبارزه و كنترل موفق آن است. بنابراین پرورش آزمایشگاهی این پشه، گامی در این راستا به حساب می آید. در مطالعه حاضر از روشی جدید برای پرورش پشه آنوفل استفنسی در شرایط آزمایشگاهی استفاده شده است كه آن بهره گیری از پودر شیر تجاری جهت تغذیه مراحل لاروی می باشد. استفاده از پودر شیر دارای مزایای زیادی نسبت به سایر مواد غذایی می باشد از جمله: سهولت در دسترسی، مشخص بودن محتویات غذایی و كاربرد آسان تر. بنابراین با مشخص كردن میزان مصرف بهینه این ماده غذایی كه در این تحقیق صورت پذیرفته، می توان این ماده غذایی را جایگزین سایر مواد غذایی نمود. روش كار: میزان مصرف بهینه با محاسبه هفت شاخص اكولوژیكی عمده (مرگ و میر لاروی، مرگ و میر شفیره، مرگ و میر كل، سرعت رشد لاروی، نرخ بقا، نسبت جنسی و اندازه بدن) و با اعمال 4 كمیت غذایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: مشاهدات نشان داد كه با افزایش كمیت غذا، مرگ و میر لاروی كاهش (از مرگ و میر لاروی 63% در كمترین كمیت غذایی و بیشترین تراكم لاروی به صفر در بیشترین كمیت غذایی و كمترین تراكم لاروی)، مرگ و میر شفیره كاهش (از مرگ و میر شفیره 6% در كمترین كمیت غذایی و بیشترین تراكم لاروی به صفر در بیشترین كمیت غذایی و كمترین تراكم لاروی)، مرگ و میر كل كاهش (از مرگ ومیر كل 63% در كمترین كمیت غذایی و بیشترین تراكم لاروی به صفر در بیشترین كمیت غذایی و كمترین تراكم لاروی) و نسبت جنسی كاهش (از نسبت جنسی 56% در كمترین كمیت غذایی و بیشترین تراكم لاروی به 50% در بیشترین كمیت غذایی و كمترین تراكم لاروی) داشتند اما سرعت رشد لاروی افزایش (از 25 روز در كمترین كمیت غذایی و بیشترین تراكم لاروی به 10 روز در بیشترین كمیت غذایی و كمترین تراكم لاروی) و نرخ بقا افزایش (از نرخ بقا 34% در كمترین كمیت غذایی و بیشترین تراكم لاروی به 100% در بیشترین كمیت غذایی و كمترین تراكم لاروی) نشان دادند. اما بر خلاف دیگر شاخص ها، اندازه بدن تغییر معنی داری را نشان نداد. نتیجه گیری: بنابراین توصیه می شود با درنظر گرفتن مزایای پودر شیر و با توجه به مشخص شدن میزان مصرف بهینه آن در این تحقیقكه باعث افزایش وفور و پویایی پشه آنوفل استفنسی در محیط آزمایشگاه می گردد، از این ماده غذایی جهت تغذیه لاروی استفاده شود.

كلید واژه: آنوفل استفنسی، پرورش آزمایشگاهی، تغذیه لاروی، شاخص اكولوژیكی، مالاریا

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word معرفی غذای جدید لاروی جهت پرورش آنوفل استفنسی و تعیین میزان مصرف بهینه آن در انساکتوریوم ها آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word معرفی غذای جدید لاروی جهت پرورش آنوفل استفنسی و تعیین میزان مصرف بهینه آن در انساکتوریوم ها و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word معرفی غذای جدید لاروی جهت پرورش آنوفل استفنسی و تعیین میزان مصرف بهینه آن در انساکتوریوم ها

دانلود این فایل

ends