فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379

فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 - 1379

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379 :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: دیابت بارداری، اختلال در متابولیسم كربوهیدرات هاست كه برای اولین بار طی بارداری تشخیص داده می شود. بدون انجام آزمون های غربالگری، این بیماری ناشناخته می ماند و موجب عوارض جدی در مادر و جنین می گردد. هدف از این مطالعه تعیین فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379 بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 18 ماهه (از مهر 1379 لغایت اسفند 1380) تعداد 2221 نفر از زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشكی شهر تهران بررسی شدند. پس از اخذ تاریخچه درباره سابقه خانوادگی و مامایی و عوامل خطر و معاینه كامل در مورد كلیه زنان باردار، غربالگری با آزمون قند خون ناشتا و آزمون تحمل گلوكز با 50 گرم گلوكز انجام شد. معیار در آزمون غربالگری، گلوكز مساوی یا بیشتر از 130 mg/dl بود و زنان باردار با آزمون غربالگری مثبت، برای انجام آزمون گلوكز خوراكی 3 ساعته با 100 گرم گلوكز معرفی می شدند. یافته ها: فراوانی دیابت بارداری بر اساس معیار كارپنتر و كوستان %4.8 (با فاصله اطمینان 95%، 7/5% – 9/3%) بود. میانگین سن افراد مبتلا به دیابت بارداری) بود27.44±5.85) ) سال و به طور مشخص بالاتر از افراد غیر دیابتی ((25.95±5.5 بود (P<0.01). هم چنین میانگین شاخص توده بدنی (BMI) در افراد مبتلا به دیابت بارداری بیش از افراد غیر مبتلا به دیابت بارداری بود (P<0.05). از میان عوامل خطرساز دیابت بارداری تنها سه عامل سن 25 سال (P<0.01)، سابقه دیابت در خانواده (P<0.0001) و 27 Kg/m2BMI با بروز دیابت بارداری ارتباط داشتند (P<0.05). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد دیابت بارداری از فراوانی نسبتا بالایی برخوردار است و غربالگری باید بدون توجه به وجود علایم و عوامل خطرساز، برای كلیه زنان باردار انجام شود.

كلید واژه: فراوانی، دیابت بارداری، عوامل خطرساز

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379 را در ادامه مطلب ببینید
فایل word فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80 – 1379

دانلود این فایل

ends