فایل word بهینه سازی نگاره های MRA مغز با استفاده از ماده کنتر است زا در میدان مغناطیسی 1.5 تسلا

فایل word بهینه سازی نگاره های MRA مغز با استفاده از ماده کنتر است زا در میدان مغناطیسی 1.5 تسلا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بهینه سازی نگاره های MRA مغز با استفاده از ماده کنتر است زا در میدان مغناطیسی 1.5 تسلا دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بهینه سازی نگاره های MRA مغز با استفاده از ماده کنتر است زا در میدان مغناطیسی 1.5 تسلا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بهینه سازی نگاره های MRA مغز با استفاده از ماده کنتر است زا در میدان مغناطیسی 1.5 تسلا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بهینه سازی نگاره های MRA مغز با استفاده از ماده کنتر است زا در میدان مغناطیسی 1.5 تسلا :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: برای انجام آنژیوگرافی با استفاده از رزونانس مغناطیسی (Magnetic Resonance Angiography) MRA از مغز با توجه به وضعیت خاص شریا‌ن ها و وریدهای آن كه دارای سرعت های متفاوت خون است، نه تنها باید در انتخاب پارامترهای تصویربرداری دقت خاصی داشت، بلكه باید موقعیت تشریحی عروق مورد مطالعه را نیز در نظر گرفت؛ به نحوی كه به علت سرعت آهسته جریان خون در سیستم وریدی و شریان های كوچك در مغز استفاده از ماده شبه مغناطیس (Paramagnet) پیشنهاد می شود. به همین علت در این مطالعه بهینه سازی پارامترهای تصویربرداری عروق مغزی با استفاده از مواد کنتراست زا در میدان مغناطیسی 1.5 تسلا برای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: برای بهینه سازی نگاره ها به دنبال به دست آوردن T1 تقریبی خون پس از تزریق بر اساس مقدار mmol/kg 0.1 در ms 1200 و 900 ، 600 ، 300 =T1 مقدار سیگنال نسبی برای زمان اکو ms 7 TE= و زمان تکرار 20 ms=TR به دست آمده و نشان داد كه با كاهش T1 مقدار زاویه ارنست و شدت نشان نسبی افزایش می یابد. سپس با استفاده از پارامترهای زمان اکو ms 7 TE= ، زمان تکرار 20 ms=TR‌ و درجه انحراف 30، 20،10=FA (Flip Angle) تصاویر بدون تزریق و در حال تزریق در سه گروه پنج نفره داوطلب به دست آمد. پس از اندازه گیری سیگنال در نواحی شریان كاروتید، شریان میانی مغز، سیستم وریدی و انحراف ‌معیار در هوا مقدار C/N (Contrast to Noise) محاسبه شد. با توجه به اندازه گیری های انجام شده زاویه انحراف 20 درجه دارای بالاترین مقدار C/N بود.در مرحله نهایی با استفاده از پارامترهای ([TR/TE/FA] 20ms/7ms/20) و زمان اسكن چهار دقیقه تصاویر بدون تزریق، در حال تزریق و 15 دقیقه پس از تزریق در 20 بیمار داوطلب تهیه و مقدار C/N محاسبه شد.یافته ها: پس از انجام آزمون های آماری مناسب، بالاترین مقدار C/N در تصاویر در حال تزریق دیده شد. برای اطمینان از معنی دار بودن تفاوت میانگین ها با استفاده از آزمون آماری t دانشجو C/N تصاویر دو به دو با یكدیگر مقایسه شدند. برای بررسی بالینی پس از تهیه تصاویر بر روی فیلم تعداد یك وریدو دو شریان كه C/N آن اندازه گرفته شد بر اساس پنج درجه كیفی تعریف شده و مورد بررسی قرار گرفتند.استنتاج: تزریق ماده شبه مغناطیس ایجاد کننده تضاد در مشاهده بهتر شریان های ریز و وریدها موثر بود. زیرا این عروق دارای جریان خون کمی بوده و با توجه به تعداد پالس RF (Radio Frequency) که دریافت می‌کنند C/N قابل توجهی ندارند، ولی پس از تزریق ماده شبه مغناطیسی و کاهش T1 خون و انتخاب پارا مترهای متناسب با آن مقدار C/N افزایش می یابد.

كلید واژه: MRA مغز، ماده كنتراست زا پارامگنت، میدان مغناطیسی 1.5 تسلا

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word بهینه سازی نگاره های MRA مغز با استفاده از ماده کنتر است زا در میدان مغناطیسی 1.5 تسلا آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word بهینه سازی نگاره های MRA مغز با استفاده از ماده کنتر است زا در میدان مغناطیسی 1.5 تسلا هدایت میشوید
فایل word بهینه سازی نگاره های MRA مغز با استفاده از ماده کنتر است زا در میدان مغناطیسی 1.5 تسلا

دانلود این فایل

ends