فایل word تغییرات هیپوکسمی و هیپرکاپنی در هنگام روز و شب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه

فایل word تغییرات هیپوکسمی و هیپرکاپنی در هنگام روز و شب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تغییرات هیپوکسمی و هیپرکاپنی در هنگام روز و شب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تغییرات هیپوکسمی و هیپرکاپنی در هنگام روز و شب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تغییرات هیپوکسمی و هیپرکاپنی در هنگام روز و شب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تغییرات هیپوکسمی و هیپرکاپنی در هنگام روز و شب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: هیپوکسمی شبانه در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) عارضه شایعی می باشد. از آنجایی که بروز هیپرتانسیون شریان ریوی، اریتمی های قلبی در این بیماران شایع می باشد، شناسایی و درمان هیپوکسمی شبانه از اهمیت به سزایی برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی تغییرات هیپوکسمی و هیپرکاپنی طی روز و شب در بیماران مبتلا به (COPD) مراجعه کننده به بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1377 انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق با روش توصیفی در 68 بیمار مبتلا به COPD صورت پذیرفت. در کلیه بیماران گازهای خون شریانی از شریان رادیال در وضعیت خوابیده در تحت شرایط استنشاق هوای اتاق در دو نوبت یکی هنگام روز و همچنین در شب بعد از ساعت 12 شب تعیین شد. میانگین Pao2 و Paco2 در هنگام روز و شب و تغییرات میانگین PaO2 در درجات مختلف هیپرکاپنی معین گردید.یافته ها: در هنگام کاهش شب PaO2 و SaO2 و افزایش PaCO2 نسبت به مقادیر روز قابل توجه بود (PaO2=62.2±13.9 mmHg روز و PaO2=57.6±12.2 شب، P<0.001)، (درصد SaO2=86±9 شب P<0.001)، (PaCO2=46±7.5 mmHg روز، PaCO2=47.6±8 mmHg شب، P<0.001)، (درصد SaO2=88±7.5 روز، میزان سقوط PaO2 در شب در مبتلایان با PaO2<60mmHg در مقایسه با مبتلایان با PaO2>60 mmHg بیشتر بود (به ترتیب 7.4±12.7 mmHg و 1.4±7.6 mmHg، P=0.019). در هر دو گروه از بیماران با PaCo245 mmHg و PaCo2>45 mmHg، میزان PaO2 روز و شب به ترتیب: 66.8±12.7 mmHg و 62.1±10.4 mmHg، 57.7±13.8 mmHg و 53.1±12.4 mmHg بود. میزان تغییر در هر گروه به ترتیب 6.97 و 7.85 درصد می باشد.نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به COPD، پدیده هیپوکسمی و هیپرکاپنی در هنگام شب تشدید می یابد. میزان سقوط هیپوکسمی شبانه بستگی به مقدار آن در روز دارد. میزان سقوط هیپوکسمی نیز وابسته به شدت هیپرکاپنی می باشد. در بیماران COPD مبتلا به هیپرکاپنی و هیپوکسمی، تجویز اکسیژن در شب و اصلاح هیپوکسمی آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است.

كلید واژه: گازهای خون شریانی، بیماری انسدادی مزمن ریه، هیپركاپنی، هیپوكسمی شبانه

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:فایل word تغییرات هیپوکسمی و هیپرکاپنی در هنگام روز و شب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به فایل word تغییرات هیپوکسمی و هیپرکاپنی در هنگام روز و شب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه را در ادامه مطلب ببینید
فایل word تغییرات هیپوکسمی و هیپرکاپنی در هنگام روز و شب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه

دانلود این فایل

ends