فایل word عوامل مرتبط با اختلال خواب در بیماران بستری بخش‌ های داخلی و جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی‌ ابن ‌ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382)

فایل word عوامل مرتبط با اختلال خواب در بیماران بستری بخش‌ های داخلی و جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی‌ ابن ‌ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word عوامل مرتبط با اختلال خواب در بیماران بستری بخش‌ های داخلی و جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی‌ ابن ‌ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word عوامل مرتبط با اختلال خواب در بیماران بستری بخش‌ های داخلی و جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی‌ ابن ‌ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word عوامل مرتبط با اختلال خواب در بیماران بستری بخش‌ های داخلی و جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی‌ ابن ‌ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word عوامل مرتبط با اختلال خواب در بیماران بستری بخش‌ های داخلی و جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی‌ ابن ‌ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: همواره ازخواب به عنوان یكی از اساسی‌ترین نیازهای بشر یاد شده است و نیاز یك بیمار به خواب بیش از فرد سالم است نتایج مطالعات اخیر حاكی است كه بیماری و بستری شدن در بیمارستان، ارتباط تنگاتنگی با اختلال خواب دارد. در این پژوهش سعی شده عوامل مرتبط با اختلال خواب در بیماران بستری در بخش‌های داخلی و جراحی مركز آموزشی درمانی حضرت علی‌ابن‌ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان مورد ارزیابی قرار گیرد.مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی، از طریق پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته انجام گرفت. تعداد نمونه با بهره‌گیری از فرمول تعیین حجم با احتمال 80% شیوع اختلال خواب برابر 245 نفر تعیین شد و سعی گردید به روش نمونه‌گیری متوالی و به تعداد مساوی از بخش‌های داخلی و جراحی انتخاب گردند اطلاعات پس از جمع‌آوری به صورت آمار توصیفی بیان و برای تعیین ارتباط بین مشخصات دموگرافیك و نوع بخش با دیدگاه بیماران، از آزمون تی و آنالیز واریانس استفاده گردید.یافته‌ها: از تعداد كل نمونه‌ها، 2/51% را مرد و 8/48% را زن تشكیل داد بیشترین گروه سنی را افراد كمتر از 25 سال تشكیل می‌دادند (9/33%). از نظر تغییر كیفیت خواب، 1/49% نمونه‌ها اظهار داشتند كه كیفیت خواب آن‌ها كاهش داشته است. در مقایسه بین عوامل موثر بر اختلال خواب، اختلاف معنی‌دار وجود داشت به طوری كه بیشترین نقش را عوامل فردی، بعد عوامل محیطی و در آخر عوامل مراقبتی به خود اختصاص دادند (P<0.001). در بین عوامل فردی موثر بر اختلال خواب، بیشترین عامل را درد و ناراحتی تشكیل داد و در بین عوامل محیطی، بیشترین نقش مربوط به صدای آه و ناله بیماران، تشك بیمارستان، حرارت اتاق و صدای حركت وسایل بیمارستان بود و بالاخره در بین عوامل مراقبتی بیشترین نقش را بیدار ماندن برای دریافت دارو و یا داشتن سرم به خود اختصاص دادند.نتیجه‌گیری: با عنایت به اینكه نیمی از بیماران مورد مطالعه از اختلال خواب طی مدت بستری در بیمارستان شاكی بودند و با توجه به نظرات آن‌ها در مورد عوامل موثر براختلال خواب، اجرای اقدامات لازم در جهت كنترل و یا رفع عوامل مورد نظر پیشنهاد می‌گردد.

كلید واژه: اختلال خواب، بیمار، بخش ‌های داخلی جراحی، رفسنجان

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word عوامل مرتبط با اختلال خواب در بیماران بستری بخش‌ های داخلی و جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی‌ ابن ‌ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382) آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word عوامل مرتبط با اختلال خواب در بیماران بستری بخش‌ های داخلی و جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی‌ ابن ‌ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382) و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word عوامل مرتبط با اختلال خواب در بیماران بستری بخش‌ های داخلی و جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی‌ ابن ‌ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382)

دانلود این فایل

ends