فایل word تعیین اثر طولانی مدت میدان های الکترومغناطیسی بر شاخص های خون محیطی کارگران شاغل در کارگاه الکترولیز آلومینیوم شهرستان اراک

فایل word تعیین اثر طولانی مدت میدان های الکترومغناطیسی بر شاخص های خون محیطی کارگران شاغل در کارگاه الکترولیز آلومینیوم شهرستان اراک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تعیین اثر طولانی مدت میدان های الکترومغناطیسی بر شاخص های خون محیطی کارگران شاغل در کارگاه الکترولیز آلومینیوم شهرستان اراک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تعیین اثر طولانی مدت میدان های الکترومغناطیسی بر شاخص های خون محیطی کارگران شاغل در کارگاه الکترولیز آلومینیوم شهرستان اراک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تعیین اثر طولانی مدت میدان های الکترومغناطیسی بر شاخص های خون محیطی کارگران شاغل در کارگاه الکترولیز آلومینیوم شهرستان اراک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تعیین اثر طولانی مدت میدان های الکترومغناطیسی بر شاخص های خون محیطی کارگران شاغل در کارگاه الکترولیز آلومینیوم شهرستان اراک :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: نظریه بیماری زا بودن میدان های الكترومغناطیسی بر روی ساكنان و كاركنان مجاور این میدان ها بخصوص كارسینوژن بودن آنها مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است. ولی نتایج آنها قطعیت نیافته و هنوز مناقشات زیادی در این مورد وجود دارد. این تحقیق به منظور بررسی اثر میدان های الكترومغناطیسی با شدت بالا بر شاخص های خون محیطی افرادی كه بطور طولانی مدت (حداقل سه سال) در مجاورت این میدان ها بوده اند طراحی و اجرا گردید.روش بررسی: در یک مطالعه آینده نگر كارگرانی كه در كارگاه الكترولیز كارخانه آلومینیوم اراك كار می كنند مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا با كمك گروه بهداشت صنعتی از قسمت های مختلف كارگاه الكترولیز گوس متری به عمل آمد و سپس دویست نفر از كارگران شاغل در كارگاه انتخاب و دویست نفر نیز از افرادی كه در سایر قسمت ها شاغل بوده و در معرض میدان مغناطیسی نبودند با رعایت معیارهای ورود انتخاب شدند و هر دو گروه از نظر شرح حال، معاینه بالینی بررسی و پرسشنامه برای آنها تكمیل شد. سپس در دو نوبت به فاصله یكسال برای هر دو گروه CBC و شمارش پلاكت انجام شد. نهایتا داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (t مستقل) و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: افراد دو گروه از نظر میانگین سنی و جنسی تفاوتی نداشتند. میانگین شاخص های خونی گروه مواجهه یافته در دو سال متوالی در رده گلبول های سفید، نوتروفیل ها، گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوكریت و MCV بیشتر از گروه مواجهه نیافته بود (p<0.05). همچنین بین میانگین های موجود در رده مونوسیت ها با گلبول های قرمز، هموگلوبین و هماتوكریت تفاوت معنی داری در دو گروه مذکور در این پریود وجود داشت (p<0.05). با وجود این، در معاینه بالینی، در هیچکدام از دو گروه مورد مطالعه یافته بالینی كه موید وجود آنمی، بدخیمی یا اختلال انعقادی باشد ملاحظه نگردید.نتیجه گیری: هر چند بین شاخص خونی گروه مواجهه یافته و مواجهه نیافته تفاوت های معنی دار وجود داشت ولی همه اندكس های خونی در محدوده نرمال بوده و یافته های غیر طبیعی دال بر بیماری های هماتولوژیك در این مطالعه بدست نیامد.

كلید واژه: الكترومغناطیس، الكترولیز آلومینیوم، خون محیطی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word تعیین اثر طولانی مدت میدان های الکترومغناطیسی بر شاخص های خون محیطی کارگران شاغل در کارگاه الکترولیز آلومینیوم شهرستان اراک آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word تعیین اثر طولانی مدت میدان های الکترومغناطیسی بر شاخص های خون محیطی کارگران شاغل در کارگاه الکترولیز آلومینیوم شهرستان اراک و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل word تعیین اثر طولانی مدت میدان های الکترومغناطیسی بر شاخص های خون محیطی کارگران شاغل در کارگاه الکترولیز آلومینیوم شهرستان اراک

دانلود این فایل

ends