فایل word آثار تنش های شوری و خشکی بر رشد و ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی چهار رقم پیاز خوراکی (Allium cepa)

فایل word آثار تنش های شوری و خشکی بر رشد و ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی چهار رقم پیاز خوراکی (Allium cepa)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word آثار تنش های شوری و خشکی بر رشد و ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی چهار رقم پیاز خوراکی (Allium cepa) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word آثار تنش های شوری و خشکی بر رشد و ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی چهار رقم پیاز خوراکی (Allium cepa) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word آثار تنش های شوری و خشکی بر رشد و ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی چهار رقم پیاز خوراکی (Allium cepa)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word آثار تنش های شوری و خشکی بر رشد و ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی چهار رقم پیاز خوراکی (Allium cepa) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

آثار شوری و خشکی بر رشد و ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی چهار رقم پیاز خوراکی دسکس، تگزاس ارلی گرانو (تگزاس)، دهیدراتور و پی اکس 492 در یک آزمایش گلخانه ای در گلدان بررسی گردید. تیمارهای تنش شوری عبارت بود از شاهد، 45 میلی مول کلرورسدیم و 45 میلی مول کلرورسدیم +5 میلی مول کلرور کلسیم، و تیمارهای خشکی عبارت بود ازشاهد (نگهداری رطوبت گلدان ها در حد ظرفیت مزرعه)، و خودداری از آبیاری تا زمانی که 50 درصد آب قابل استفاده مصرف شد، و سپس آبیاری تا حد ظرفیت مزرعه. گیاهان پس از چهار هفته از اعمال تیمارها برداشت شدند و وزن خشک اندام هوایی و ریشه، و سدیم، پتاسیم، کلسیم، پروتئین کل، قند و پرولین در اندام هوایی و ریشه اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای کلرور سدیم و خشکی به طور معنی داری باعث کاهش وزن خشک اندام هوایی و ریشه شدند. از میان ارقام، رقم تگزاس بیشترین و رقم دسکس کمترین مقدار وزن خشک اندام هوایی را تولید کرد. کلرور سدیم به گونه معنی داری باعث افزایش سدیم و کاهش پتاسیم در اندام های هوایی و ریشه، و کاهش کلسیم در ریشه گردید. تیمار کلرور سدیم توام با کلرور سدیم آثار سوء ناشی از کلرور سدیم را خنثی نمود؛ بدین صورت که به طور معنی داری باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی در دو رقم، و افزایش وزن خشک و پتاسیم ریشه، و کاهش سدیم و قند در اندام های هوایی و ریشه همه ارقام گردید. کلیه تنش ها مقدار پروتئین کل اندام هوایی را در رقم تگزاس به گونه ای معنی دار افزایش دادند، و در ارقام دیگر یا بی تاثیر بودند و یا باعث کاهش معنی دار آن گردیدند. مقدار پروتئین ریشه درکلیه ارقام، در اثر تیمارهای کلرور سدیم و کلرور سدیم توام با کلرور کلسیم افزایش معنی دار پیدا کرد، ولی تنش خشکی تاثیری بر مقدار آن نداشت. افزایش و یا کاهش مقادیر قند و پرولین در اندام هوایی و ریشه تحت تاثیر تنش ها، از الگوی خاصی پیروی نکرد. از میان ترکیبات بیوشیمیایی اندازه گیری شده، مقدار پروتئین موجود در اندام هوایی گیاهان، تحت تنش های شوری و خشکی، هم بستگی مثبت بسیار زیادی با وزن خشک اندام هوایی نشان داد، که احتمالا می توان از آن برای ارزیابی ارقام پیاز به این تنش ها استفاده نمود.

كلید واژه: تنش های شوری و خشکی، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، سدیم، پتاسیم، کلسیم، پرولین، پروتئین، قند

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word آثار تنش های شوری و خشکی بر رشد و ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی چهار رقم پیاز خوراکی (Allium cepa) آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word آثار تنش های شوری و خشکی بر رشد و ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی چهار رقم پیاز خوراکی (Allium cepa) و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل word آثار تنش های شوری و خشکی بر رشد و ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی چهار رقم پیاز خوراکی (Allium cepa)

دانلود این فایل

ends