فایل word کارایی انتخاب به کمک نشانگر برای ژن مقاومت به شته روسی در گندم

فایل word کارایی انتخاب به کمک نشانگر برای ژن مقاومت به شته روسی در گندم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word کارایی انتخاب به کمک نشانگر برای ژن مقاومت به شته روسی در گندم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word کارایی انتخاب به کمک نشانگر برای ژن مقاومت به شته روسی در گندم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word کارایی انتخاب به کمک نشانگر برای ژن مقاومت به شته روسی در گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word کارایی انتخاب به کمک نشانگر برای ژن مقاومت به شته روسی در گندم :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :16

نشانگرهای مولكولی ابزار ارزشمندی برای به نژادی گیاهان و به ویژه شناسایی ژرم پلاسم و انتخاب غیرمستقیم هستند. انتخاب به كمك نشانگر (Marker-Asisted Selection: MAS) برای مقاومت به آفات و بیماری ها و صفات مرتبط با کیفیت برخی گیاهان زراعی به عنوان بارزترین مثال به کارگیری روتین MAS در طرح های به نژادی مطرح است. با این حال کاربرد عملی نشانگر مولکولی معلوم کرده است که موفقیت در MAS به عواملی از جمله اساس ژنتیکی صفت مورد نظر، تعداد افراد (بوته ها) مورد تجزیه و تحلیل و زمینه ژنتیکی که ژن هدف به آن انتقال خواهد یافت، بستگی دارد. در این مطالعه با بهره گیری از داده های واقعی، کارایی (AMAS) و دقت (EMAS) انتخاب به کمک نشانگر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (SSR) پیوسته به ژن مقاومت به شته روسی (Dn4) و رنگ گلوم (Rg2) در گندم مورد ارزیابی قرار گرفت. دو نشانگر Xgwm337 و Xgwm106 احاطه كننده ژن Dn4 مستقر بر روی بازوی كوتاه كروموزوم 1D گندم با فاصله 9.5 cm و9.2 cm قرار دارند. دقت و كارآیی انتخاب به كمك نشانگر برای ژنوتیپ های مقاوم هموزیگوت برای ژن Dn4 در نسل F2 محاسبه شد. EMAS برای نشانگر Xgwm337 برابر با 100% و AMAS برای نشانگرهای احاطه كننده Xgwm337-Xgwm106 و Xgwm337-Rg2 و نشانگرهای غیراحاطه كننده Xgwm106-Rg2 برابر با100% به دست آمد.

كلید واژه: گندم، شته روسی، نشانگر مولکولی، نقشه ژنتیکی، انتخاب به کمک نشانگر، به نژادی گیاهان زراعی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word کارایی انتخاب به کمک نشانگر برای ژن مقاومت به شته روسی در گندم آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word کارایی انتخاب به کمک نشانگر برای ژن مقاومت به شته روسی در گندم هدایت میشوید
فایل word کارایی انتخاب به کمک نشانگر برای ژن مقاومت به شته روسی در گندم

دانلود این فایل

ends

فایل word تاثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند

فایل word تاثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تاثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تاثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تاثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله چغندرقند

تعداد صفحات :14

انتخاب نوع پوشش به منظور جلوگیری از یخ زدگی و تاثیر سرزنی بر شدت تنفس چغندرقند در سیلو بسیار مهم است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نوع پوشش و نحوه سرزنی بر ضایعات کمی و کیفی چغندرقند در سیلوی کنار مزرعه در سال 1385 در منطقه كرج انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل نوع پوشش سیلو (A) شامل: a1 = کلش گندم خردشده به ضخامت 15-10سانتی متر، a2 = بقایای برگ زنی اندام هوایی چغندرقند با دست به ضخامت 15-10سانتی متر، a3= پوشش از جنس پلی پروپیلن ضد آب با قابلیت عبور هوا به ضخامت 0.55 میلی متر و a4 = سیلو بدون پوشش بود. کرت فرعی شامل ترکیبی از مدت زمان نگه داری در سیلو (B) به ترتیب:30 = b1 روز و 60= b2روز، با نحوه سرزنی (C) ریشه چغندرقند به ترتیب: c1= سرزنی شده و c2 = سرزنی نشده بودند. سیلوها در جهت شمالی-جنوبی با ابعاد عرض دو، ارتفاع یک و نیم و طول سه متر تشکیل شد. دمای سیلوها و محیط به طور روزانه توسط دماسنج حداقل و حداکثر قرائت شد. خصوصیات کمی و کیفی ریشه چغندرقند برای هر نمونه قبل و بعد از سیلو اندازه گیری شد. نتایج نشان داد میانگین روزانه ضایعات قندی چغندرقند برای 30 و 60 روز سیلو به ترتیب 489 و 279 گرم بر تن چغندرقند در روز بود که احتمالا ناشی از افزایش شدت تنفس در 30روز اول نسبت به کل60روز نگه داری است. میانگین دمای سیلوهای با پوشش، نسبت به سیلوی شاهد بیشتر و نوسانات شبانه روزی آن ها کمتر بود. ضایعات وزنی سیلوهای با پوشش به طور معنی داری از سیلوی بدون پوشش کمتر بود. درصدقند ملاس برآورد شده در سیلو با پوشش پروپیلن و کلش نسبت به سایر تیمارها به طور معنی داری کمتر بود. میانگین ضایعات قندی در ریشه های سرزنی نشده حدود 88 گرم بر تن در روز کمتراز چغندرقند سرزنی شده بود. بنابراین توصیه می گردد، برای تشکیل سیلوی کنار مزرعه در مناطق، چغندرکاری که دارای آب و هوای مشابه با منطقه کرج می باشند، چغندر قند بعداز برداشت بدون سرزنی و فقط با قطع کامل دمبرگ ها در سیلو قرار گیرند و پیشنهاد می شود سیلو با پوشش پروپیلن یا پوشش کلش پوشانده شود.

كلید واژه: پروپیلن، چغندرِِقند، سرزنی، سیلوی کرج، کنار مزرعه، کلش، نوع پوشش

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:فایل word تاثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به فایل word تاثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند را در ادامه مطلب ببینید
فایل word تاثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند

دانلود این فایل

ends

فایل word مطالعه میکروسکوپی زغال سنگهای برخی از معادن کرمان

فایل word مطالعه میکروسکوپی زغال سنگهای برخی از معادن کرمان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مطالعه میکروسکوپی زغال سنگهای برخی از معادن کرمان دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مطالعه میکروسکوپی زغال سنگهای برخی از معادن کرمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مطالعه میکروسکوپی زغال سنگهای برخی از معادن کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مطالعه میکروسکوپی زغال سنگهای برخی از معادن کرمان :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم زمين

تعداد صفحات :5

روشهای زیادی برای تشخیص خواص زغال سنگ و رده بندی آن وجود دارد ولی سنگ نگاری یكی از آسان ترین و متداول ترین آنهاست. نوع زغال درجه و در زغال شدگی توسط سنگ نگاری زغال سنگ به دقت قابل تشخیص است. نوارهای مشخص و قابل رویت در زغال سنگ را لیتوتیپ با سنگ نمونه می نامند كه چهار نوع اصلی آن عبارتند از: ویترین، كلارین، ورین و فوزین.اجزای اصلی لیتوتیپهای زغال سنگ ماسرال است كه برحسب خاستگاه گیاه شناسی و ریخت شناسی و درجه بازتابندگی نسبی تشخیص داده می شوند. تعیین مقدار ماسرالها و تعیین هویت آنها با بررسی در زیر میكروسكوپ انجام می شود.مطالعات میكروسكوپی بر روی زغالهای پنج معدن زغال هشونی، همكار، كمسار، داربید خون خاوری و پابدانای اصلی در منطقه كرمان انجام گرفت. از زغال سنگهای این معادن، در ورودی كارخانه زغال شویی زرند كرمان نمونه های معرف گرفته شد و پس از تهیه مقاطع صیقلی مورد بررسی قرار گرفت. تعیین درصد ماسرالهای زغال برای هر معدن نشان داد كه معدن داربید خون خاوری با بالاترین درصد ویترینیت و كمترین درصد فوزینیت بهترین معدن از نظر خاصیت كك شوندگی و معدن پابدانای اصلی ضعیف ترین معدن از این لحاظ شناخته شد.

كلید واژه: زغالهای كرمان، مطالعه میكروسكوپی، ویترینیت، خواص كك شوندگی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی فایل word مطالعه میکروسکوپی زغال سنگهای برخی از معادن کرمان وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word مطالعه میکروسکوپی زغال سنگهای برخی از معادن کرمان شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word مطالعه میکروسکوپی زغال سنگهای برخی از معادن کرمان

دانلود این فایل

ends

فایل word اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی از Festuca arundinacea در چین تابستانه

فایل word اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی از Festuca arundinacea در چین تابستانه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی از Festuca arundinacea در چین تابستانه دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی از Festuca arundinacea در چین تابستانه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی از Festuca arundinacea در چین تابستانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی از Festuca arundinacea در چین تابستانه :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :25

به منظور مطالعه و ارزیابی تاثیر تنش خشكی بر عملكرد كمی و كیفی و صفات وابسته به عملكرد، ده ژنوتیپ از Festuca arundinacea آزمایشی در قالب كرتهای خردشده با سه تیمار آبیاری (7، 14 و 21 روز) در سه تكرار در سال 82-1381 در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور اجرا شد. در چین تابستانه عملكرد ماده خشك، عملكرد پروتئین خام، قند كل، قابلیت هضم، تعداد روزهای روی برگ، وزن هزاردانه، طول خوشه و میزان آب نسبی هر ژنوتیپ تعیین گردید.نتایج نشان داد كه در صفات اندازه گیری شده بین تیمارهای آبیاری و همچنین ژنوتیپها اختلاف وجود دارد. علاوه بر این اثر متقابل ژنوتیپ × آبیاری برای صفات طول خوشه و تعداد روزهای روی برگ نیز معنی دار بود. ژنوتیپ Barracco به ترتیب با 5.8، 0.9 و 0.75 تن در هكتار بیشترین عملكرد علوفه خشك، پروتئین خام و قند كل را داشت. همچنین ژنوتیپ 627 با میانگین 57 درصد بیشترین درصد قابلیت هضم را داشت. نتایج نشان داد كه با افزایش تنش خشكی تعداد روزنه درواحد سطح مورد مطالعه افزایش یافته، ولی در تعداد كل روزنه ها تغییری بوجود نیامد. همچنین میزان آب نسبی سلولها، وزن هزاردانه و طول خوشه در اثر تنش خشكی كاهش یافت. Barracco كه ژنوتیپ خارجی بود نسبت به سایر ژنوتیپها در صفات مطالعه شده برتری داشت و توانسته بود خود را با شرایط محیطی جدید تطبیق دهد.

كلید واژه: دور آبیاری، ژنوتیپ، Festuca arundinacea، چین تابستانه، عملكرد علوفه خشك، قابلیت هضم، عملكرد پروتئین خام، عملكرد قند و روزنه

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی از Festuca arundinacea در چین تابستانه آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی از Festuca arundinacea در چین تابستانه هدایت میشوید
فایل word اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی از Festuca arundinacea در چین تابستانه

دانلود این فایل

ends

فایل word روش مناسب ساخت مدل عرضه نیروی کار با توجه به ویژگی های متغیر پاسخ

فایل word روش مناسب ساخت مدل عرضه نیروی کار با توجه به ویژگی های متغیر پاسخ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word روش مناسب ساخت مدل عرضه نیروی کار با توجه به ویژگی های متغیر پاسخ دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word روش مناسب ساخت مدل عرضه نیروی کار با توجه به ویژگی های متغیر پاسخ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word روش مناسب ساخت مدل عرضه نیروی کار با توجه به ویژگی های متغیر پاسخ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word روش مناسب ساخت مدل عرضه نیروی کار با توجه به ویژگی های متغیر پاسخ :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و توسعه

تعداد صفحات :26

در طول سه ده گذشته، با اجرای طرحهای نمونه گیری علمی و دقیق و تهیه اطلاعات در سطح افراد و خانوارها، ادبیات وسیعی در زمینه بررسی عرضه نیروی كار در سطح خرد، شكل گرفته است.در اغلب بررسیهای انجام شده در زمینه ساعات عرضه نیروی كار از مدلهای رگرسیونی معمولی و در نتیجه از برآوردگرهای كمترین توانهای دوم معمولی، (OLS) و یا حداكثر از كمترین توانهای دوم تعمیم یافته، (GLS) استفاده شده است كه با توجه به محدودیت های متغیر وابسته مدل (ساعت كار)، وجود اریبی در نتایج، بسیار متحمل است، زیرا استفاده از مدلهای خطی عمومی (GLM) جهت ایجاد ارتباط بین مجموعه ای از متغیرهای توضیحی و یك متغیر پاسخ، زمانی مفید است كه متغیر وابسته (متغیر پاسخ) با مقیاس فاصله ای مساوی، برای تمامی مشاهدات، اندازه گیری شده باشد، اما در مدل عرضه نیروی كار، متغیر پاسخ، دارای چنین ویژگی نیست.در این مقاله ضمن معرفی روش مناسب برای ساخت مدل عرضه نیروی كار با توجه به ویژگیهای متغیر وابسته مدل، نتایج برازش مدل با سه روش مختلف، ارایه می شود.

كلید واژه: عرضه نیروی كار، متغیر وابسته، مدلهای رگرسیونی، متغیر پاسخ

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word روش مناسب ساخت مدل عرضه نیروی کار با توجه به ویژگی های متغیر پاسخ با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word روش مناسب ساخت مدل عرضه نیروی کار با توجه به ویژگی های متغیر پاسخ دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

ends

فایل word بیماری های عفونی پریودنتال به عنوان عامل خطر ساز در بیماری های قلبی – عروقی

فایل word بیماری های عفونی پریودنتال به عنوان عامل خطر ساز در بیماری های قلبی - عروقی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بیماری های عفونی پریودنتال به عنوان عامل خطر ساز در بیماری های قلبی – عروقی دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بیماری های عفونی پریودنتال به عنوان عامل خطر ساز در بیماری های قلبی – عروقی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بیماری های عفونی پریودنتال به عنوان عامل خطر ساز در بیماری های قلبی – عروقی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بیماری های عفونی پریودنتال به عنوان عامل خطر ساز در بیماری های قلبی – عروقی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry

تعداد صفحات :12

بیماری های عروق كرونر، یكی از شایع ترین عامل تقریبا 50 درصد مرگ و میر در كشورهای صنعتی به شمار می آید. عوامل موثر بر بیماری های عروق كرونر، طی سالها شناخته شده اند و بررسی بسیار درباره آن ها انجام گرفته است. با توجه به ساز و كارهای گوناگون در ایجاد بیماری های قلبی – عروقی، و اثر عفونت، به عنوان عامل مستعد كننده بر آن ها، در ارتباط با بیماری های عفونی، مانند بیماری های پریودنتال و بیماری های قلبی – عروقی، بررسی زیادی انجام گرفته است. از آنجا كه، عفونت های پریودنتال از شایع ترین بیماری های انسان است، ارتباط آن بابیماری های قلبی – عروقی توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده است. بررسی های گوناگون موید اثر عفونت های پریودنتال بر بیماری های قلبی – عروقی است، اما گفتنی است كه، این بررسی ها، بیشتر در مردان انجام گرفته و برای فراگیر ساختن آن به بررسی بیشتر، به ویژه در زنان نیاز است. عوامل خطرساز در بیماریهای قلبی – عروقی و بیماری های لثه ای دندانی (ارثی، جنسی، دخانیات) مشترك است.

كلید واژه: بیماری های عفونی پریودنتال، بیماری های قلبی – عروقی، بیماری های پریودنتال به عنوان عامل خطرساز

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word بیماری های عفونی پریودنتال به عنوان عامل خطر ساز در بیماری های قلبی – عروقی آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word بیماری های عفونی پریودنتال به عنوان عامل خطر ساز در بیماری های قلبی – عروقی و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل word بیماری های عفونی پریودنتال به عنوان عامل خطر ساز در بیماری های قلبی – عروقی

دانلود این فایل

ends

فایل word پراکنش فصلی ویژگی های منی و باروری خروس های بومی فارس

فایل word پراکنش فصلی ویژگی های منی و باروری خروس های بومی فارس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word پراکنش فصلی ویژگی های منی و باروری خروس های بومی فارس دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پراکنش فصلی ویژگی های منی و باروری خروس های بومی فارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word پراکنش فصلی ویژگی های منی و باروری خروس های بومی فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word پراکنش فصلی ویژگی های منی و باروری خروس های بومی فارس :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات :13

تغییرات وزن بدن، ویژگی های منی و باروری بیست (20) خروس 7 ماهه بارور از گله مركز مطالعات مرغ بومی فارس، هر 15 روز یكبار، از پانزدهم اردیبهشت ماه 1380 تا پانزدهم آذر ماه 1380 بررسی شد. اسپرم گیری، با روش مالش شكمی انجام شد. در پایان آزمایش، خروس ها كشتار و وزن بیضه های آنها اندازه گیری شد. حجم منی، pH منی و میزان جنبایی اسپرم در پاییز بیشتر از تابستان و بهار بود (P<0.001). بیشترین میزان غلظت اسپرم در بهار و پاییز و كمترین آن در تابستان دیده شد (P< 0.001). تعداد كل اسپرم های زنده و بهنجار در پاییز افزایش یافت. میانگین وزن بدن، وزن بیضه ها، حجم منی، شمار اسپرم های زنده و بهنجار، و نیز میانگین درصد باروری و جوجه دهی تخم های مرغ هایی كه با منی این خروس ها تلقیح شدند، در خروس های سنگین وزن (میانگین وزن اولیه برابر 2541 گرم) بیشتر از خروس های سبك وزن (میانگین وزن اولیه برابر 2085 گرم) وزن بود (P<0.05). نسبت وزن بیضه ها به وزن وزنده، تفاوت آماری معنی داری نشان نداد. وزن زنده، اثر معنی داری بر دیگر فراسنجه ها نداشت (P>0.05). بر پایه یافته های این آزمایش، بهترین زمان برای نسل گیری مرغ های بومی، فصل های خنك بوده و بهتر است خروس های سنگین تر برای تولید مثل بكار برده شوند.

كلید واژه: اسپرم، باروری، خروس های بومی فارس، فصل، ویژگی های منی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word پراکنش فصلی ویژگی های منی و باروری خروس های بومی فارس آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word پراکنش فصلی ویژگی های منی و باروری خروس های بومی فارس هدایت میشوید
فایل word پراکنش فصلی ویژگی های منی و باروری خروس های بومی فارس

دانلود این فایل

ends

فایل word ارتباط HLA-B27 با اسپوندیلیت آنکیلوزانت در بیماران ایرانی

فایل word ارتباط HLA-B27 با اسپوندیلیت آنکیلوزانت در بیماران ایرانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word ارتباط HLA-B27 با اسپوندیلیت آنکیلوزانت در بیماران ایرانی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارتباط HLA-B27 با اسپوندیلیت آنکیلوزانت در بیماران ایرانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارتباط HLA-B27 با اسپوندیلیت آنکیلوزانت در بیماران ایرانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ارتباط HLA-B27 با اسپوندیلیت آنکیلوزانت در بیماران ایرانی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حكيم

تعداد صفحات :8

مقدمه: آنتی ژن های لكوسیتی انسان (HLA) به دلیل وجود ارتباط بین برخی آلل های HLA با بیماری های مختلف، در ارزیابی استعداد ابتلا به بیماری ها و كمك به تشخیص آنها اهمیت دارند. بر اساس بسیاری از تحقیقات انجام شده در سراسر دنیا، قویترین این ارتباطات بین آنتی ژن HLA-B27 و اسپوندیلوآرتروپاتی ها، بخصوص اسپوندیلیت آنكیلوزانت (جمود التهابی مهره های كمری ستون فقرات)، وجود دارد. هدف از این تحقیق، بررسی فراوانی آنتی ژن HLA-B27 در مبتلایان به اسپوندیلیت آنكیلوزانت در ایران و یافتن ریسك نسبی و مطلق ابتلا به این بیماری در افراد دارای آنتی ژن HLA-B27 می باشد.روش كار: بر پایه بررسی های انجام شده در نقاط مختلف جهان و نیز اخیرا توسط همین گروه در ایران، معتبرترین روش در تشخیص آلل HLA-B27 روش PCR می باشد. جمعیت تحت مطالعه شامل 36 بیمار مبتلا به اسپوندیلیت آنكیلوزانت و 30 داوطلب سالم بود. برای انجام آزمایش تشخیص HLA-B27 از روش PCR اختصاصی آلل )با استفاده از پرایمرهای مكمل توالی های اختصاصی در اگزون 3 ژن (HLA-B27 استفاده شد. تخمین ریسك نسبی (RR) و ریسك مطلق (AR) ابتلا به اسپوندیلیت آنكیلوزانت در حضور HLA-B27 با محاسبات زیر بدست آمد: AR=P+/C+ P & RR= P+. C-/P-.C+خطای استاندارد نسبت برای تعمیم نتایج این مطالعه به جامعه به این صورت محاسبه گردید: S= P.q/Nنتایج: از یافته های این مطالعه مشخص شد كه بر اساس روش %69.4 PCR از بیماران تحت مطالعه دارای آنتی ژن HLA-B27 بوده اند و نیز مشخص گردید كه ریسك نسبی ابتلا به اسپوندیلیت آنكلیوزانت در افراد HLA-B27 مثبت 65 بار بیشتر از افراد فاقد این آنتی ژن است.نتیجه گیری: تفاوت های بین نتایج حاصل از مطالعات مختلف انجام شده در سراسر دنیا و بر روی نژادهای متفاوت به چشم می خورد كه ممكن است به عوامل متعددی، از جمله توزیع جغرافیایی متفاوت میكروب ها و یا زیر گروه های HLA-B27 بستگی داشته باشند.

كلید واژه: اسپوندیلیت آنكیلوزانت، HLA-B27 ،PCR

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word ارتباط HLA-B27 با اسپوندیلیت آنکیلوزانت در بیماران ایرانی آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word ارتباط HLA-B27 با اسپوندیلیت آنکیلوزانت در بیماران ایرانی و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word ارتباط HLA-B27 با اسپوندیلیت آنکیلوزانت در بیماران ایرانی

دانلود این فایل

ends

فایل word آیا مبتلایان به شکاف کام یا لب نیاز به مشاوره قلبی قبل از جراحی دارند ؟ مرکز طبی کودکان، 79-1375

فایل word آیا مبتلایان به شکاف کام یا لب نیاز به مشاوره قلبی قبل از جراحی دارند ؟ مرکز طبی کودکان، 79-1375

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word آیا مبتلایان به شکاف کام یا لب نیاز به مشاوره قلبی قبل از جراحی دارند ؟ مرکز طبی کودکان، 79-1375 دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word آیا مبتلایان به شکاف کام یا لب نیاز به مشاوره قلبی قبل از جراحی دارند ؟ مرکز طبی کودکان، 79-1375 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word آیا مبتلایان به شکاف کام یا لب نیاز به مشاوره قلبی قبل از جراحی دارند ؟ مرکز طبی کودکان، 79-1375،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word آیا مبتلایان به شکاف کام یا لب نیاز به مشاوره قلبی قبل از جراحی دارند ؟ مرکز طبی کودکان، 79-1375 :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :5

مقدمه: شكاف كام/ و یا لب آنومالی مادرزادی شایعی است كه علت مولتی فاكتوریال دارد ولی همراهی آن با دیگر ناهنجاری ها كمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه جهت تعیین همراهی بیماری های مادرزادی قلب Congenital Heart Disease (CHD) با این ناهنجاری می باشد. مواد و روش ها: مطالعه به صورت prospectiveو cross sectional بر روی كودكان با شكاف كام و / یا لب دارای پرونده بستری یا سرپایی در مركز طبی كودكان در طی سال های 1375-79 انجام گردید كه كودكان مذكور توسط متخصص قلب كودكان ویزیت و بررسی شدند. دویست كودك دارای شكاف كام و/ یا لب مورد ویزیت قلبی و اكوكاردیوگرافی قرار گرفته و اطلاعات به دست آمده با تست های Chi-square test , Fisher’s exact test تحلیل گردید.یافته ها: 19 مورد از 200 بیمار مبتلا به شكاف بررسی شده (%9.5) دارای آنومالی مادرزادی قلب بودند. نكته مهم دیگر این بود كه حدود %40 بیماران شكاف دارای CHD در معاینه فاقد سوفل قلبی بودند. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به شیوع بالای CHD در بیماران مبتلا به شكاف كام و/ یا لب توصیه می شود این كودكان قبل از جراحی شكاف توسط متخصص قلب كودكان ویزیت شوند.

كلید واژه:

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word آیا مبتلایان به شکاف کام یا لب نیاز به مشاوره قلبی قبل از جراحی دارند ؟ مرکز طبی کودکان، 79-1375 آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word آیا مبتلایان به شکاف کام یا لب نیاز به مشاوره قلبی قبل از جراحی دارند ؟ مرکز طبی کودکان، 79-1375 هدایت میشوید
فایل word آیا مبتلایان به شکاف کام یا لب نیاز به مشاوره قلبی قبل از جراحی دارند ؟ مرکز طبی کودکان، 79-1375

دانلود این فایل

ends

فایل word ارایه مدل علی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM

فایل word ارایه مدل علی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word ارایه مدل علی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارایه مدل علی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارایه مدل علی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ارایه مدل علی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشکده فني دانشگاه تهران

تعداد صفحات :20

خودارزیابی سازمانی برای شناسایی بهبود وضعیت رقابتی سازمان به منظور همراهی با محیط پویا و فضای رقابتی بازار، به کار می رود و استفاده از مدل تعالی کیفیت اروپا (EFQM) به عنوان چارچوبی برای خودارزیابی سازمانی گسترش یافته است. امروزه یکی از اهداف هر واحد سازمانی برای بقا و رقابت در دهکده جهانی افزایش رضایت مشتری است لذا این مساله روی تمامی پردازش های سازمانی اثرگذار می باشد. هدف از این مقاله آنالیز ساختار علی و معلولی برای معیار رضایت مشتری در مدل تعالی EFQM بر مبنای ملاحظات تیوریک ناشی از زیر معیارهای مدل و ناشی از سه مدل مشهور رضایت مشتری در سطح جهان می باشد. با بررسی سه مدل مشهور رضایت مشتری (مدل های مزبور شامل شاخص رضایت مشتری اروپا (ECSI)، مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا (ACSI) و مدل رضایت مشتری کریستنسن و مارتنسن می باشد.) ملاحظه می گردد هر سه مدل فوق الذکر رضایت مشتری مدل علی معلولی مشابهی را برای معیار نتایج مشتری مدل تعالی کیفیت اروپا ارایه می کنند و پیرامون این موضوع هر سه مدل مزبور همگرایی دارند. با توجه به مدل های فوق الذکر معیارفرآیندها (معیار 5)، معیار نتایج جامعه (معیار8)، معیار نتایج پرسنل (معیار 7) و معیار مشارکت ها و منابع (معیار 4) بر معیار رضایت مشتری (معیار 6) موثر بوده و معیار رضایت مشتری بر معیار نتایج کلیدی عملکرد (معیار 9) موثر می باشد.

كلید واژه: مدل علی معلولی، مشتری گرایی، مدل تعالی كیفیت اروپا، شاخص رضایت مشتری

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word ارایه مدل علی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word ارایه مدل علی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

ends