فایل word یک جز جدید خمشی چهار گرهی در محدوده پوسته های نازک با استفاده از نگره رایزنر – میندلین

فایل word یک جز جدید خمشی چهار گرهی در محدوده پوسته های نازک با استفاده از نگره رایزنر - میندلین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word یک جز جدید خمشی چهار گرهی در محدوده پوسته های نازک با استفاده از نگره رایزنر – میندلین دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word یک جز جدید خمشی چهار گرهی در محدوده پوسته های نازک با استفاده از نگره رایزنر – میندلین کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word یک جز جدید خمشی چهار گرهی در محدوده پوسته های نازک با استفاده از نگره رایزنر – میندلین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word یک جز جدید خمشی چهار گرهی در محدوده پوسته های نازک با استفاده از نگره رایزنر – میندلین :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فني و مهندسي مدرس

تعداد صفحات :14

یك جز خمشی چهار گرهی با 12 درجه آزادی در محدوده پوسته های نازك در این مقاله معرفی می شود. رابطه سازی این جز بر اساس نگره رایزنر – میندلین انجام و با استفاده از قیدهای گسسته كیرشهف به صفحه های نازك گسترش داده شده است. میدانهای تغییر مكان و دوران به دست آمده برای این جز با اجزای دیگری كه تاكنون ارایه شده متفاوت است. این جز به علت استفاده از پیوستگیC0 فرمولبندی ساده ای دارد. همچنین به منظور نمایش كارایی جز در محدوده صفحه ها و پوسته های نازك، نمونه های عددی ارایه شده با اجزای مختلف مقایسه می شود. نتایج نشان می دهند كه جز مزبور در محدوده صفحه ها و پوسته های نازك بسیار خوب عمل كرده و در مقایسه با جزهای ابداعی موجود، پاسخهای مناسبی را به دست می دهد.

كلید واژه: رایزنر، میندلین، صفحه خمشی نازک، قیدهای گسسته کیرشهف

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی فایل word یک جز جدید خمشی چهار گرهی در محدوده پوسته های نازک با استفاده از نگره رایزنر – میندلین وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word یک جز جدید خمشی چهار گرهی در محدوده پوسته های نازک با استفاده از نگره رایزنر – میندلین شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word یک جز جدید خمشی چهار گرهی در محدوده پوسته های نازک با استفاده از نگره رایزنر – میندلین

دانلود این فایل

ends

فایل word بررسی نیاز کودی و بذر اسپرس (Onobrychis sativa) در شرایط دیم استان لرستان

فایل word بررسی نیاز کودی و بذر اسپرس (Onobrychis sativa) در شرایط دیم استان لرستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی نیاز کودی و بذر اسپرس (Onobrychis sativa) در شرایط دیم استان لرستان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی نیاز کودی و بذر اسپرس (Onobrychis sativa) در شرایط دیم استان لرستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی نیاز کودی و بذر اسپرس (Onobrychis sativa) در شرایط دیم استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی نیاز کودی و بذر اسپرس (Onobrychis sativa) در شرایط دیم استان لرستان :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :18

به منظور تعیین بهترین میزان بذر و كود در كشت دیم اسپرس (Onobrychis sativa) در شرایط دیم، آزمایشی با مقادیر 30، 40 و 50 كیلوگرم بذر و 30، 40، 50 و 60 كیلوگرم كود فسفات آمونیوم در هكتار و در قالب یك طرح بلوكهای كامل تصادفی به صورت اسپیلیت پلات در 3 تكرار در ایستگاه دوراهی دورود واقع در 65 كیلومتری شمال شرق خرم آباد، مركز استان لرستان به مدت 3 سال از سال 1373 تا 1375 به اجرا درآمد.پس از تعیین درصد خلوص و قوه نامیه بذرها، كاشت در 8 ردیف به طول 5 متر با فواصل 40 سانتیمتری و به عمق تقریبی 5-3 سانتیمتر در اوایل آذرماه سال 1372 صورت گرفت. در طول رشد مراقبتهای زراعی شامل وجین و مبارزه شیمیایی با آفات برگخوار انجام شد. برداشت در هر سال در نیمه اول خرداد پس از حذف حاشیه ها انجام و عملكرد پس از خشك كردن علوفه در هوای آزاد تعیین گردید.نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار MSTATC و آزمون دانكن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و اثرات متقابل تیمارها بررسی شد. در نتیجه میزان 40 كیلوگرم بذر و 50 كیلوگرم كود فسفات آمونیوم با متوسط 1433 كیلوگرم در هكتار علوفه خشك بیشترین عملكرد را داشته و به عنوان بهترین تركیب شناخته شد.

كلید واژه: كود، بذر، اسپرس (Onobrychis sativa)، شرایط دیم، عملكرد علوفه خشك لرستان

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word بررسی نیاز کودی و بذر اسپرس (Onobrychis sativa) در شرایط دیم استان لرستان با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word بررسی نیاز کودی و بذر اسپرس (Onobrychis sativa) در شرایط دیم استان لرستان دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

ends

فایل word استفاده از گلیسیریزین، سوربیتول و فروکتوز در تهیه مربای آلبالوی رژیمی و ارزیابی آن در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین

فایل word استفاده از گلیسیریزین، سوربیتول و فروکتوز در تهیه مربای آلبالوی رژیمی و ارزیابی آن در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word استفاده از گلیسیریزین، سوربیتول و فروکتوز در تهیه مربای آلبالوی رژیمی و ارزیابی آن در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word استفاده از گلیسیریزین، سوربیتول و فروکتوز در تهیه مربای آلبالوی رژیمی و ارزیابی آن در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word استفاده از گلیسیریزین، سوربیتول و فروکتوز در تهیه مربای آلبالوی رژیمی و ارزیابی آن در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word استفاده از گلیسیریزین، سوربیتول و فروکتوز در تهیه مربای آلبالوی رژیمی و ارزیابی آن در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :14

مصرف غذاهای با نمایه گلیسمی (G.I.) پایین به کنترل قند خون بیماران دیابتی کمک می نماید. مربای معمولی دارای نمایه گلیسمی بالا می باشد. هدف از پژوهش حاضر تهیه مربای رژیمی با استفاده هم زمان از شیرین کننده های مغذی و غیر مغذی می باشد. این تحقیق در چهار مرحله انجام شد. در مرحله اول ابتدا گلیسیریزین از پودر عصاره شیرین بیان استخراج و بعد از آمونیاکی کردن، میزان خلوص آن با استفاده از روش HPLC اندازه گیری شد.در مرحله دوم در قالب طرح کاملا تصادفی تیمارهایی از مربا با نسبت های مختلف از شیرین کننده های سوربیتول، فروکتوز و گلیسیریزین تولید شد. در مرحله سوم تیمارهای مختلف مربا توسط یک گروه چشایی منتخب مورد ارزیابی کیفی رنگ، طعم، بافت و پذیرش کلی قرار گرفت. هم چنین آزمون های فیزیکی سنجش رنگ و قوام به ترتیب با رنگ سنج هانترلب و قوام سنج بوستویک روی کلیه تیمارها صورت پذیرفت و دو تیمار انتخاب شد. در مرحله چهارم این مرباها به 8 بیمار غیر وابسته به انسولین خورانده شد و قند خون آنها در زمان های صفر، یک و دو ساعت بعد از صرف هر یک از مرباها و نان (به عنوان کنترل) با روش اورتوتولوییدین اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که گلیسیریزین آمونیاکی سبب بالا رفتن میزان پذیرش کلی مربا می گردد ( درسطح 5%) ، هم چنین سوربیتول و فروکتوز باعث افزایش قوام می شود. نمایه گلیسمی مرباهای انتخاب شده در حد پایین و برابر 23.9 و 23.5 بود. بنابراین مصرف این مرباهای رژیمی برای بیماران دیابتی مناسب بوده و تولید آنها در سطح تجاری توصیه می شود.

كلید واژه: مربای رژیمی، دیابت، کنترل کیفی، مخلوط شیرین کننده، ارزیابی بالینی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل فایل word استفاده از گلیسیریزین، سوربیتول و فروکتوز در تهیه مربای آلبالوی رژیمی و ارزیابی آن در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

فایل word استفاده از گلیسیریزین، سوربیتول و فروکتوز در تهیه مربای آلبالوی رژیمی و ارزیابی آن در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین

دانلود این فایل

ends

فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی

فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیكی و تعیین چگونگی كنترل ژنتیكی صفات عملكرد و اجزای عملكرد گندم و هم چنین تعیین اثر محیط بر برآورد این پارامترها، از طرح تلاقی های دای آلل یك طرفه با 8 والد استفاده گردید. در این مطالعه نتایج F2 تلاقی ها به همراه والدین آنها در دو آزمایش مجزا یكی تحت شرایط رطوبتی مطلوب و دیگری تحت شرایط تنش خشكی انتهایی، بر پایه طرح بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه شهر كرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین مربعات محیط و هم چنین اثر متقابل ژنوتیپ × محیط برای صفات طول سنبله و تعداد دانه در سنبله معنی دار بودند. واریانس قابلیت تركیب پذیری عمومی (GCA) برای كلیه صفات مورد بررسی به جز تعداد پنجه بارور در محیط بدون تنش و عملكرد بوته در محیط تحت تنش خشكی، در هر دو محیط معنی دار گردید. واریانس قابلیت تركیب پذیری خصوصی (SCA) برای ارتفاع بوته در محیط بدون تنش و برای تعداد پنجه بارور و عملكرد بوته در هر دو محیط معنی دار بود ولی برای بقیه صفات در هیچ یك از دو محیط معنی دار نگردید. نسبت بالا و معنی دار واریانس قابلیت تركیب پذیری عمومی به واریانس تركیب پذیری خصوصی برای ارتفاع بوته، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله در هر دو محیط و برای تعداد سنبلچه در سنبله در محیط تنش خشكی حاكی از سهم بیشتر آثار افزایشی ژن ها در كنترل ژنتیكی این صفات بود. برآورد پارامترهای ژنتیكی نشان داد كه صفات ارتفاع بوته، سنبله و تعداد دانه در سنبله در هر دو محیط و تعداد سنبلچه در سنبله در محیط تنش خشكی تحت تاثیر غالبیت نسبی ژن ها قرار داشتند ولی صفات تعداد پنجه بارور و عملكرد بوته در هر دو محیط و تعداد سنبلچه در سنبله در محیط بدون تنش تحت كنترل اثر فوق غالبیت ژن ها بودند.

كلید واژه: گندم، تلاقی دای آلل، تركیب پذیری، اثر ژنی، اثر محیط

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی هدایت میشوید
فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی

دانلود این فایل

ends

فایل word بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری

فایل word بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي

تعداد صفحات :30

در سال های اخیر ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی هسته مرکزی مباحث اقتصاددانان را تشکیل داده است. از این رو بررسی این امر که آیا آزادسازی باعث افزایش رشد اقتصادی کشورهاست یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است دلیل آن چیست، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و تبیین رابطه آن با درجه باز بودن تجاری در دو حوزه صادرات و واردات است. در این زمینه، مشاهدات نظری و کاربردی نشان می دهد که در کشورهایی، تجارت بین الملل عامل رشد محسوب می گردد که کالاهای مبادلاتی آن ها با جذب تکنولوژی برتر، قابلیت ارتقای ظرفیت تولید را داشته باشد؛ در غیر این صورت هر گونه ارتباط با دنیای خارج عامل کاهنده رشد اقتصادی خواهد بود.کاربرد سیاستی نتایج ”داتا“، ضرورت اجرای سیاست های فراگیر تجاری را به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، مورد تاکید قرار می دهد. در مدل های درون زای رشد، کاهش موانع تجاری یکی از عوامل عمده ارتقای رشد محسوب می شود. میزان تاثیرپذیری رشد از تجارت، به میزان سرمایه گذاری، میزان دست یابی به تکنولوژی، آموزشی عملی نیروی کار و … وابسته است. با وجود این در برخی از مطالعات کاربردی، کاهش در موانع تجاری عامل کاهنده رشد تلقی می گردد. در مجموع مطالعات کاربردی و نتایج این تحقیق در حالت کلی از این که میزان رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت با میزان رشد درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری داخلی دارد، حمایت می کنند اما ارتباط میان میزان رشد تولید ناخالص داخلی و رشد جمعیت کاملا واضح نیست. مشاهدات نشان می دهد که میزان رشد سرمایه گذاری و درجه باز بودن تجاری، میان کشورهایی که دارای فشارهایی در سیاست های میزان داخلی یا سیاست های کاهنده سرمایه گذاری داخلی از طریق قواعد محدود کننده می باشد، غیر مهم است.

كلید واژه: رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری، کل کارآیی عوامل تولید، آزادسازی تجاری، مدل داتا، مدل لوکاس، مدل اسینسو، مدل سین ها

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری

دانلود این فایل

ends

فایل word تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرست های رایانه ای

فایل word تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرست های رایانه ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرست های رایانه ای دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرست های رایانه ای کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرست های رایانه ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرست های رایانه ای :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كتابداري و اطلاع رساني

تعداد صفحات :43

پیشینه های کتابشناختی، کارکردهای گوناگونی در نظام های رایانه ای کتابخانه ها دارند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی، ماهیت و کارکردهای چندگانه هر یک از عناصر داده ای (فیلدهای موجود) در استانداردهای مرتبط با پیشینه های کتابشناختی (قواعد انگلو ـ امریکن، آی اس بی دی، مارک، و فراداده دوبلین کور) را با توجه به تاثیر احتمالی محیط رایانه ای پیوسته بر آنها بررسی می کند. نتایج تحلیل نشان می دهد، پیشینه کتابشناختی در قالب الکترونیکی کارکردهای متنوعی در پاسخ به نیازهای گوناگون در محیط رایانه ای (در حوزه کاری ناشران، کتابفروشان، کتابخانه ها، و کاربران) دارد. این کارکردها در پنج مقوله «بازیابی اطلاعات»، «شناسایی مدارک اطلاعاتی»، «مکان یابی مدارک»، «برقراری پیوند میان مدارک مرتبط به هم»، و «مدیریت پایگاه» دسته بندی شده است. مقاله حاضر در پی توجیه نیاز به سطح هماهنگ تر و کامل تری از توصیف، یعنی افزودن داده های بیشتر و استانداردتر به پیشینه های کتابشناختی در محیط پیوسته است. این رویکرد به منظور توسعه انواع قابلیتهای فهرست های رایانه ای و نیز بهسازی شیوه میانکنش آنها در شبکه وب است.

كلید واژه: پیشینه های کتابشناختی، عناصر داده ای، کارکردهای پیشینه های کتابشناختی، فهرست های رایانه ای، پایگاه های کتابشناختی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی فایل word تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرست های رایانه ای وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرست های رایانه ای شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرست های رایانه ای

دانلود این فایل

ends

فایل word بررسی نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد

فایل word بررسی نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان

تعداد صفحات :32

جامعه روستایی مانند دیگر جوامع بشری نیازهایی دارد كه این نیازها از نظر اقشار و گروه های مختلف از لحاظ نوع، تعداد، میزان، اولویت و… متفاوتند و هر قشری با توجه به ویژگی ها و شرایطی كه دارد نظر خاصی در این باره ابراز می دارد. این مقاله با هدف دستیابی به نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد تدوین شده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق را 4010 نفر از زنان روستایی استان یزد تشكیل می دهد. كه در سال 1382 در شهرستان های مختلف استان در171 كلاس آموزشی ترویجی جهاد شركت كرده اند 394 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و افراد نمونه با روش های نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید.بر اساس نتایج تحقیق ، زنان روستایی در بخش نوع آموزش، آموزش بهداشتی ـ درمانی در بخش مراکز آموزشی، آموزش متوسطه در بخش درمان ، پزشك در بخش شیوه آموزش ،آموزش فنی و حرفه ای در بخش بهداشت ، بهداشت روستا ، در بخش ورزشی، سالن سرپوشیده ورزشی در بخش تجاری، بازاریابی محصولات كشاورزی ، در بخش نهادها ، دسترسی به ادارات در بخش فرهنگی ـ مذهبی، كتابخانه در بخش فرهنگی ـ تفریحی، پارك در بخش مسکن، وام مسكن در بخش معابر، طرح بهسازی در بخش اشتغال، ایجاد شغل در بخش حمل ونقل، مینی بوس (اتوبوس) در بخش تاسیسات، گازرسانی و در بخش اجتماعی- عمرانی، اجرای طرح هادی را اولویت اول جامعه روستایی استان یزد می دانند. همچنین محل سكونت روستاییان در نیازهای جامعه روستایی تاثیر داشته و افرادی كه نیازهایشان بیشتر بر طرف شده برخی از نیازها را بیشتر مورد نیاز روستا دانسته اند.

كلید واژه: نیاز، الویت، توسعه، روستا، استان یزد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word بررسی نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word بررسی نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word بررسی نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد

دانلود این فایل

ends

فایل word بررسی اثرات ضدتشنجی داروی پاسی پی (Pasipay) (تهیه شده از عصاره گل ساعتی) به روش پنتیلن تترازول در موش

فایل word بررسی اثرات ضدتشنجی داروی پاسی پی (Pasipay) (تهیه شده از عصاره گل ساعتی) به روش پنتیلن تترازول در موش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی اثرات ضدتشنجی داروی پاسی پی (Pasipay) (تهیه شده از عصاره گل ساعتی) به روش پنتیلن تترازول در موش دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی اثرات ضدتشنجی داروی پاسی پی (Pasipay) (تهیه شده از عصاره گل ساعتی) به روش پنتیلن تترازول در موش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی اثرات ضدتشنجی داروی پاسی پی (Pasipay) (تهیه شده از عصاره گل ساعتی) به روش پنتیلن تترازول در موش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی اثرات ضدتشنجی داروی پاسی پی (Pasipay) (تهیه شده از عصاره گل ساعتی) به روش پنتیلن تترازول در موش :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياهان دارويي

تعداد صفحات :8

مقدمه: تاكنون اثرات ضداضطرابی و آرام بخشی گیاه گل ساعتی بر روی انسان مشخص شده است.هدف: در این تحقیق اثرات ضدتشنجی عصاره هیدروالکلی گیاهPassiflora بررسی شد که تحت عنوان تجاری داروی Pasipay در بازار موجود است.روش بررسی: در این بررسی از آزمون تشنجی پنتیلن تترازول استفاده شد. پاسی پی، دیازپام و نرمال سالین به صورت داخل صفاقی و به ترتیب با دوزهای (0/05 – 0/4 mg/kg) و (0/5 – 1 mg/kg) و (10 ml/kg) به موش ها تزریق شد و پس از 30 دقیقه، پنتیلن تترازول (90 mg/kg) به داخل صفاق تزریق گشت. در بررسی مکانیسم اثر این دارو نیز از فلومازنیل (2 mg/kg) و نالوکسون (5 mg/kg) استفاده شد.نتایج: در این آزمون ED50 پاسی پی (408/0، 119/ 95 CL:0درصد 0/2 mg/kg (به دست آمد. پاسی پی در دوز 0/4 mg/kg به صورت معنی داری موجب تاخیر در زمان شروع تشنج و مدت زمان تشنج کلونیک در مقایسه با کنترل شد (001/p<0). درصد محافظت از مرگ و میر و محافظت از تشنج در این دوز 100 درصد به دست آمد. تجویز فلومازنیل و نالوکسون قبل از پاسی پی توانست اثرات این دارو را از نظر زمان شروع تشنج و مدت زمان تشنج کلونیک را خنثی نماید.نتیجه گیری: در رابطه با اثرات ضدتشنجی پاسی پی این احتمال وجود دارد که این دارو بتواند در درمان صرع کوچک سودمند باشد و احتمالا بخشی از اثرات آن به تاثیر بر سیستم گاباارژیک و اپیوییدی می باشد.

كلید واژه: گل ساعتی، پاسی پی، اثرات ضدتشنجی، پنتیلن تترازول

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی فایل word بررسی اثرات ضدتشنجی داروی پاسی پی (Pasipay) (تهیه شده از عصاره گل ساعتی) به روش پنتیلن تترازول در موش وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word بررسی اثرات ضدتشنجی داروی پاسی پی (Pasipay) (تهیه شده از عصاره گل ساعتی) به روش پنتیلن تترازول در موش شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word بررسی اثرات ضدتشنجی داروی پاسی پی (Pasipay) (تهیه شده از عصاره گل ساعتی) به روش پنتیلن تترازول در موش

دانلود این فایل

ends

فایل word بررسی خصوصیات مورفولوژی تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در جنوب غرب دریای خزر

فایل word بررسی خصوصیات مورفولوژی تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در جنوب غرب دریای خزر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی خصوصیات مورفولوژی تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در جنوب غرب دریای خزر دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی خصوصیات مورفولوژی تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در جنوب غرب دریای خزر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی خصوصیات مورفولوژی تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در جنوب غرب دریای خزر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی خصوصیات مورفولوژی تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در جنوب غرب دریای خزر :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :9

بررسی های انجام شده بر روی اسپرم 21 مولد نر تاسماهی ایرانی مشخص نمود كه میانگین طول سر، عرض سر، طول كل، تراكم اسپرم و اسپرماتوكریت در این ماهیان به ترتیب معادل 48/9 میكرون، 80/1 میكرون، 30/62 میكرون، ml/ 109×92/2 و 11/0 است و بین اندازه های سنجش شده در نرهای مختلف تفاوتهای معنی دار وجود داشت. بین میزان تراكم اسپرم و اسپرماتوكریت در این ماهی، یك همبستگی قوی (75/78 =r2) دیده شد. خصوصیات مورفولوژیك مورد مطالعه در اسپرم این ماهی (طول سر، عرض سر و طول كل اسپرم) نسبت به اسپرم فیل ماهی حوضه جنوبی دریای خزر، بزرگتر بود. همچنین بررسی ها نشان داد كه بین تراكم اسپرم با طول تاژك، طول كل اسپرم، طول كل ماهی مولد و ضریب چاقی آنها، رابطه معنی داری وجود ندارد.

كلید واژه: مورفولوژی اسپرم، تراكم اسپرم، اسپرماتوكریت، تاسماهی ایرانی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی فایل word بررسی خصوصیات مورفولوژی تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در جنوب غرب دریای خزر روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

فایل word بررسی خصوصیات مورفولوژی تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در جنوب غرب دریای خزر

دانلود این فایل

ends

فایل word احسان عباس: ناقدی برجسته

فایل word احسان عباس: ناقدی برجسته

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word احسان عباس: ناقدی برجسته دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word احسان عباس: ناقدی برجسته کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word احسان عباس: ناقدی برجسته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word احسان عباس: ناقدی برجسته :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه علوم انساني

تعداد صفحات :16

نقد ادبی نوین عرب،‌ تماما با نقد ادبی دوران گذشته متفاوت است به طوری كه هر كس نقد ادبی امروز عرب را از نظر بگذراند و آن را با نقد ادبی قرن گذشته مقایسه كند خواهد دید كه نقد امروز، نقدی است كاملا مقلد كه در این تقلید حد و مرزی نمی شناسد و تماما و بدون آگاهی تحت تاثیر دستاوردهای نقدی غرب قرار گرفته است. اما در چنین اوضاعی، چهره های نقدی درخشانی می بینیم كه می توانند نقد ادبی و ناقدان نوپا را هدایت كرده، به ساحل نجات برسانند. احسان عباس متوفای سال 2003 میلادی یكی از چهره های نقدی برجسته می باشد كه در آسمان نقد ادبی عربی و جهانی درخشیده و با تالیف آثار ارزشمندی، نقد ادبی معاصر عربی را از آوارگی، آشفتگی و بحران اصطلاحات كه نتیجه تقلید محض از نقد ادبی غرب است تا حدودی نجات بخشیده، و آن را مدیون خود ساخته است. این مقاله درصدد است پس از معرفی احسان عباس، ‌پرده از منهج نقدی اصیل او برداشته و به تبیین آن جنبه هایی از نقد ایشان كه اغلب مورد غفلت واقع شده است، بپردازد.

كلید واژه: احسان عباس، روش نقدی، نقد ادبی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word احسان عباس: ناقدی برجسته وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word احسان عباس: ناقدی برجسته

دانلود این فایل

ends