فایل word مطالعه تغییرات پتانسیل الکتریکی موضع زخم پوستی به شیوه غیر تهاجمی و رابطه آن با تغییرات اندازه سطح زخم در دوره التیام

فایل word مطالعه تغییرات پتانسیل الکتریکی موضع زخم پوستی به شیوه غیر تهاجمی و رابطه آن با تغییرات اندازه سطح زخم در دوره التیام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مطالعه تغییرات پتانسیل الکتریکی موضع زخم پوستی به شیوه غیر تهاجمی و رابطه آن با تغییرات اندازه سطح زخم در دوره التیام دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مطالعه تغییرات پتانسیل الکتریکی موضع زخم پوستی به شیوه غیر تهاجمی و رابطه آن با تغییرات اندازه سطح زخم در دوره التیام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مطالعه تغییرات پتانسیل الکتریکی موضع زخم پوستی به شیوه غیر تهاجمی و رابطه آن با تغییرات اندازه سطح زخم در دوره التیام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مطالعه تغییرات پتانسیل الکتریکی موضع زخم پوستی به شیوه غیر تهاجمی و رابطه آن با تغییرات اندازه سطح زخم در دوره التیام :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :13

هدف: هدف از این مطالعه ارایه روش اندازه گیری غیر تهاجمی سطحی برای بررسی تغییرات پتانسیل الكتریكی موضع زخم و تعیین رابطه آن با اندازه سطح زخم در طول 21 روز التیام بود.روش بررسی: در این مطالعه از 13 خوكچه هندی نر از نژاد آلبینو با وزن 400-350 گرم استفاده شد. در فاصله یك سانتی متری ستون فقرات پشتی حیوان، برش پوستی تمام ضخامت به طول 2.5 سانتی متر داده شد. پتانسیل ناحیه زخم قبل، بلافاصله بعد از برش و سپس به مدت 21 روز در طول ترمیم به روش تفاضلی اندازه گیری شد. سطح زخم نیز تا روز 21 اندازه گیری گردید.یافته ها: قبل از ایجاد زخم، پتانسیل الكتریكی پوست سالم 1.75± 0.05 – میلی ولت بود. بلافاصله پس از ایجاد زخم، پتانسیل موضع زخم به 1.07± 2.66میلی ولت و یك روز بعد به حداكثر مقدار مثبت 1.65 ± 6.36 میلی ولت رسید. پس از آن پتانسیل زخم شروع به كاهش نمود. بین تغییرات پتانسیل زخم و اندازه سطح زخم، همبستگی معنی داری (R2=0.86) به دست آمد.نتیجه گیری: بسته شدن سطح زخم زودتر از بازگشت پتانسیل جراحت به سطح طبیعی قبل از آسیب بود. به نظر می رسد بازگشت پتانسیل موضع زخم به سطح قبل از آسیب نیازمند بازگشت ساختار و عملكرد طبیعی پوست باشد. اندازه گیری پتانسیل جراحت به شیوه غیر تهاجمی می تواند به عنوان یك روش ابجكتیو و بالینی برای ارزیابی پروسه التیام زخم به خصوص در مطالعات انسانی استفاده شود.

كلید واژه: التیام زخم، پتانسیل آسیب، پتانسیل پوست

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل فایل word مطالعه تغییرات پتانسیل الکتریکی موضع زخم پوستی به شیوه غیر تهاجمی و رابطه آن با تغییرات اندازه سطح زخم در دوره التیام روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

فایل word مطالعه تغییرات پتانسیل الکتریکی موضع زخم پوستی به شیوه غیر تهاجمی و رابطه آن با تغییرات اندازه سطح زخم در دوره التیام

دانلود این فایل

ends

فایل word مطالعه تاثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاههای کشور

فایل word مطالعه تاثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاههای کشور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مطالعه تاثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاههای کشور دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مطالعه تاثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاههای کشور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مطالعه تاثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاههای کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مطالعه تاثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاههای کشور :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : المپيك

تعداد صفحات :9

هدف از تحقیق حاضر عبارت است از مطالعه نقش آموزش مفاهیم المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاههای کشور. برای این منظور، 2000 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای دولتی و خصوصی کشور از پنج منطقه شمال (دانشگاههای گیلان و مازندران)، جنوب (دانشگاههای اهواز و شیراز)، غرب (دانشگاه تبریز)، شرق (دانشگاه مشهد)، و مرکز (دانشگاههای تهران و اراک) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسش نامه محقق ساخته ای بود که سوالهای مرتبط با آموزش مفاهیم المپیک را در بر می گرفت. نتایج پژوهش نشان داد 60.1 درصد آزمودنیها به تاثیر آموزش المپیک بر حس انسان دوستی، همبستگی، و تفکر صلح آمیز معتقدند و زمینه تربیتی و اخلاقی آن را پذیرفته اند. بیش از نیمی از آزمودنیها (52.8 درصد) اعتقاد داشتند آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان و دانشگاهیان نسبت به زندگی تاثیر مثبت دارد. نیمی از آزمودنیها (50.3 درصد) نیز عنوان کردند آموزش المپیک بر شیوه زندگی و عملکرد دانشجویان و دانشگاهیان اثرگذار است. همچنین، 63.9 درصد از دانشجویان مورد مطالعه به وجود رابطه میان مفاهیم المپیک و گسترش اخلاق نیکو اعتقاد داشتند.

كلید واژه: المپیزم، بازیهای المپیک، جنبش المپیک، مفاهیم المپیک

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل فایل word مطالعه تاثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاههای کشور روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

فایل word مطالعه تاثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاههای کشور

دانلود این فایل

ends

فایل word بررسی ریشه های اباحی گری در آیات و روایات با تاکید بر شناخت تطبیقی ارتباط ایمان و عمل در دیدگاه های کلامی

فایل word بررسی ریشه های اباحی گری در آیات و روایات با تاکید بر شناخت تطبیقی ارتباط ایمان و عمل در دیدگاه های کلامی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی ریشه های اباحی گری در آیات و روایات با تاکید بر شناخت تطبیقی ارتباط ایمان و عمل در دیدگاه های کلامی دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی ریشه های اباحی گری در آیات و روایات با تاکید بر شناخت تطبیقی ارتباط ایمان و عمل در دیدگاه های کلامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی ریشه های اباحی گری در آیات و روایات با تاکید بر شناخت تطبیقی ارتباط ایمان و عمل در دیدگاه های کلامی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی ریشه های اباحی گری در آیات و روایات با تاکید بر شناخت تطبیقی ارتباط ایمان و عمل در دیدگاه های کلامی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش ديني

تعداد صفحات :26

یکی از مسایلی که در حوزه فرهنگ اسلامی قابل توجه است، اهمیت حدود و ضوابط شرعی و کوشش در انجام دقیق و کامل فرامین الهی است. از طرفی گاه انسان به دلیل تبعیت از غرائز نفسانی و میل به آزادی های فردی و اجتماعی به حدود شکنی پرداخته و سپس با توجیه شرعی آن تلاش در خلاصی خود از فشارهای روحی میکند. در صورت انکار رابطه ایمان با عمل اباحی گری به عنوان یک روحیه در نفس انسان مستقر شده و در تحکیم آن توجیهات فلسفی، اخلاقی و کلامی تدارک می شود. اما توجه به رابطه ایمان و عمل به طور چشمگیر مانع از بروز و ظهور اباحی گری است.

كلید واژه: اباحه، اباحی گری، بینش مادی، عمل، واجبات دینی، روایات، اهل بیت (ع)، قرآن، تساهل، تسامح، مرجئه، خوارج، معتزله،غلات، شیعه

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل فایل word بررسی ریشه های اباحی گری در آیات و روایات با تاکید بر شناخت تطبیقی ارتباط ایمان و عمل در دیدگاه های کلامی روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

فایل word بررسی ریشه های اباحی گری در آیات و روایات با تاکید بر شناخت تطبیقی ارتباط ایمان و عمل در دیدگاه های کلامی

دانلود این فایل

ends